Röjsåg utbildning RB

Den här utbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg. Tyngdpunkten ligger på enklare röjningsarbeten vid skogsröjning och under växtröjning. Följer Säker Skogs Läroplan

 

Kursbeskrivning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete vid vanligt förekommande röjningsarbeten som skogsröjning och underväxtröjning. Genom praktiska övningsmoment får du lära dig enkelsnittsteknik med kontroll av fällriktning för klenare träd samt omlottsågningsteknik med kontroll av fällriktningen för lite grövre träd. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, samt hantering och skötsel av säkerhetsutrustning.

 

Kursmål

Målsättningen är att du ska klara proven för röjsågskörkort nivå RB enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som har röjsågskörkort nivå RA och som redan använder röjsågen återkommande i arbetet eller på fritiden.
För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med röjsågen förrän du har fyllt 18 år.

 

Förkunskap

Röjsågskörkort nivå RA

länk till Säker skog

Röjsågskort

Röjsågskörkort – nivåer

 

Kurslängd & Certifiering

2 dagar
Certifiering via Motivera Utbildning AB eller Säker skog

Ring gärna om Ni har frågor till Magnus på 0730-630 350
eller kontakta oss via kontaktsidan.
Till kontaktsidan →