Målet efter genomgående kurs är att deltagaren skall bli en säker maskinförare. Utbildningen vänder sig framför allt till den som yrkesmässigt skall arbeta som maskinförare av traktorgrävare.

Yrkesbevis fordras för maskinförare som arbetar inom transportbranschen och inom byggnadsindustrin. Har den sökande minst 30 månaders dokumenterad vana av arbete med jordförflyttande maskiner, kan denna avlägga ett kompetensprov som med godkänt resultat ger ett yrkesbevis från TYA.
För att köra traktorgrävare på allmän väg krävs traktorkort.
Deltagaren skall efter genomgående kurs kunna:

 1. Uppbyggnaden av traktorgrävare och dess arbetssätt
 2. Utföra säkerhetskontroll för maskinen.
 3. Den dagliga tillsynen, underhåll och servicen av maskinen
 4. Vilka tilläggsaggregat som finns och kunna hantera dessa.
 5. Optimera maskinens framkomlighet
 6. Tyda lyftdiagram för beräkningen av maskinens lyftförmåga.
 7. De gällande reglerna för personallyft.
 8. Manövrera maskinen efter teckengivning och dirigering via dator.
 9. De regler som gäller för maskinens framförande på allmän väg.
 10. Arbeta på ett kvalitetsmässigt effektivt sätt
 11. Arbeta miljö- och säkerhetsmedvetet.

Utbildningsbok (TYA) eller yrkesbevis erhållets efter genomgående kurs.
Kurstid: Individuell och efter överenskommelse.

Grävlastarutbildning

Grävmaskinist, grävlastarutbldning börjar alltid med en valideringsdag där vi kontrollerar dina förkunskaper för att göra en bedömning av längd på utbildningen. Efter utbildningen så kommer du att ha alla de kunskaper som krävs för att du skall kunna jobba som grävmaskinist, grävlastarförare.

För att få yrkesbevis som grävmaskinist, grävlastarförare krävs att du har arbetat med maskinslaget minst 4.000 timmar, efter att du fått yrkesbeviset så kommer det att ställas högre krav vad det gäller hastigheten på utfört jobb inte på resultatet.

Kravet på utfört arbete och resultatet kommer att vara detsamma på dig som grävmaskinist, grävlastarförare redan när du har fått ditt utbildningsintyg, den gamla utbildningsboken efter genomgången utbildning till grävmaskinist, grävlastarförare.

Efter att du har arbetat 4.000 som grävmaskinist kan du skicka in ett arbetsgivarintyg som du hämtar från TYA:s hemsida till oss så skall vi se till att du får ditt yrkesbevis.

I våra grävmaskinsutbildningar och hjullastarutbildningar ingår att du lär dig hantera maskinen, maskinerna på bästa sätt. Här kommer du att spara pengar när det gäller underhåll och driftkostnader efter genomförd utbildning

Välkommen till utbildning som Grävmaskinist/grävlastarförare.

Kontakta oss om du har några frågor!
Till kontaktsidan →

Motivera Utbildning AB


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.