Bas- P och Bas-U Utbildning för beställare, byggherre

Byggherren skall utse byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering bas-p. För att kunna gå den bas-p utbildningen krävs förkunskaper i arbetsmiljölagen.

Enligt Arbetsmiljölagen 3 kap 6 §.
1. Byggherre skall upprätta arbetsmiljöplan för planering, projektering och utförande vid bygg och anläggningsarbete.

2. Utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare ( Bas P) för planering och projektering och byggarbetsmiljösamordnare ( Bas U) för utförandet av byggprojekt.
Bas P och Bas U kan vara samma person.

Kursinnehåll i BAS-P:

Bakgrund till förändringar

Regelverk i korthet

Gå din BAS-P eller BAS-U utbildning via oss. Vi har även kombinationsutbildningen där du kan gå BAS-P och BAS-U under en och samma dag.

Motivera Utbildning AB

Kontakta oss om du har några frågor!
Till kontaktsidan →

 


Arbetsmiljö BAS-P / BAS-U

Läs mer om Arbetsmiljö BAS-P / BAS-U

Bas-P

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-U

BAS-P/BAS-U Grund

BAS-P/BAS-U Fördjupning

BAM Bättre Arbetsmiljö

BAS-P och BAS-U, Byggarbetsmiljösamordnare

Bas- P och Bas-U Utbildning för beställare, byggherre

BAS-P Hjälpverktyg

 


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.