YKB delkurs 2 – Person- och godstransporter

Delkurs YKB 2

Person- och godstransporter avhandlar de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning och ger upplysning om de ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom som utanför landet.

Kursdagen kan anpassas beroende på kursdeltagarnas branschtillhörighet då lastsäkring och lastning/lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen.

Kursmål

Målet med kursen är att deltagaren skall få kunskap i de regler som gäller för lastning, lossning, lastsäkring och känna till de villkor som gäller för lagliga transporter.

Innehåll

1. Var uppgifterna om fordonets olika vikter finns och vad de innebär
2. Vägarnas Behörighetsklasser
3. Genomgång av olika axeltryck m h t vägtyp
4. Beräkning av högsta tillåtna lastvikt för lastbil och släp
5. Hjälpmedel vid lastning och lossning
Lastsäkring och fordonsstabilitet (4.0h)

Kursens längd

1 dag.

Intyg

Kursintyg utfärdas efter genomförd delkurs.

 


Mer om Yrkesförarkompetens YKB

Läs mer om Yrkesförarkompetens YKB.

 


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.