YKB delkurs 3 – Lagar och regler

Delkursen 3 innehåller vilka lagar och regler som gäller för en yrkesförare. Deltagaren får kunskap om vilka bestämmelser som gäller för arbetstider, kör- och vilotider samt redovisningen utav dessa. Deltagaren får kännedom om reglerna för yrkesmässig trafik och hur man kan förebygga brottslighet som gods- eller människosmuggling.

Mål

Kursdeltagaren skall vara orienterad om bakgrund och innehåll i lagen om Yrkesförarkompetens (2007: 1157). Kursdeltagaren skall känna till regleringen i lagar, förordningar och överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter beträffande kör- och vilotider. Kursdeltagaren skall känna till hur färdskrivare används och vilka påföljder som kan bli aktuella vid lagbrott.

Innehåll

1. Lagar och lagkrav
2. Lagen om yrkesförarkompetens
3. Kör- och vilotider
4. Färdskrivare, analog och digital
5. Påföljder vid lagbrott
6. Digital färdskrivare, funktion och användning

Kursens längd 1 dag.

Intyg

Kursintyg utfärdas efter genomförd delkurs.

 


Mer om Yrkesförarkompetens YKB

Läs mer om Yrkesförarkompetens YKB.

 


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.