YKB delkurs 5 – Kundfokus och trafiksäkerhet

Kursen YKB delkurs 5 handlar om att kunna säkerställa förarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet och att kunna agera vid en krissituation.

Vi kommer dessutom att belysa hur viktigt det är med ett bra kundbemötande för att höja företagets profil. Här kör vi även en praktisk del med hjärt- och lungräddning samt hjärtstartare.

 

Mål

Kursdeltagaren ska kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och vara medveten om riskerna i trafiken. Kursdeltagaren ska kunna arbeta för att det egna företagets profil höjs och för nöjdare kunder.

Innehåll

 

Kursens längd 1 dag (7 timmar).

Kursintyg utfärdas efter genomförd delkurs.

 


Mer om Yrkesförarkompetens YKB

Läs mer om Yrkesförarkompetens YKB.

 


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.