Maskinförarutbildning

ESA 14 ny utbildning från den 1 nov 2014

6 november, 2014

ESA 14 ny utbildning från den 1 november 2014, tidigare ESA 05 och ESA 06. Nu har den nya utbildningen kommit, vi kan köra den nya utbildningen om Ni har behovet. Den gamla utbildningen ESA 05 och ESA 06 kommer gälla i 3 år till. Då den gamla kursen ESA 05 och ESA 06 kördes […]

Läs mera »

Farlig gods

Farlig Gods ADR – Grundutbildning

11 oktober, 2012

Ger dig rätt att transportera alla ämnen utom explosiva varor och radioaktiva ämnen. Utbildningstiden är 3 dagar (24 timmar). Efter genomgången utbildning med godkända resultat utfördas ett ADR-intyg av Räddningsverket. I priset för utbildning ingår kurslitteratur, provkostnader och kostnader för ADR- certifikat. Kurser ger tillräkligt kunskaper för att kunna utföra transporter av farlig gods, såsom […]

Läs mera »

Arbetsmiljö

Infoblad om Bas-U och Bas-P 2015 från Human Miljö

20 januari, 2015

Nedan följer en PDF från Human Miljö där de beskriver lite tillägg för vad som gäller för Er som arbetar med bygg, anläggning, renovering, underhåll eller dylikt. Bland annat nämner de sanktionsavgifter, mer står det i PDF:en nedan. Infoblad 2015 Bas P och Bas U Motivera De tipsar även om ett kurstillfälle för Bas-P och […]

Läs mera »

Körkort

FÖRÄNDRINGAR av YKB regler

4 juli, 2014

Regeringen har beslutat om ändring av förordningen om fortbildning för yrkeskompetensbevis, YKB. Ändringarna som träder i kraft 1 september 2014 innebär att förordningens bestämmelse om vad YKB fortbildningen ska innehålla görs mer flexibel. Alla utbildningsmål kommer efter ändringen inte att behöva ingå i fortbildningen utan istället kommer tyngdpunkten att läggas på de ämnen som ger […]

Läs mera »

Säkerhet

Arbete på väg, Säkerhet på väg åt Svevia.

24 april, 2014

Vi har utbildningar som passar Er som arbetar åt Svevia, vi följer alla Svevias och Trafikverkets krav  när det gäller utbildningar. Vår kurs Arbete på väg är anpassad så att den uppfyller Svevias regler. Vi har även kurserna Hjälp på väg och Miljö på väg som Svevia kräver i en del av sina upphandlingar. Vi […]

Läs mera »

Travers

Säkra lyft och lasthantering

11 oktober, 2012

Säkra lyft och lasthantering för dig som arbetar med lyftredskap. Här får du lära dig hur man hanterar rundslingor kättingar och andra lyfthjälpmedel, lära dig om lastvinklar, kassationsregler och mycket mer. Delar av kursens innehåll Risk inventering och riskbedömning Lagar föreskrifter certifiering, besiktning fortlöpande tillsyn Daglig tillsyn Lastkoppling, lyftvinklar Planering av lyft Person lyft hantering […]

Läs mera »

Information

Beställa ersättningskort från TYA

14 januari, 2015

Här finns möjlighet för Dig som har genomfört en TYA-ansluten utbildning för truck- eller maskinförare att kunna beställa kortet direkt från TYA, i denna länk matar Du bara in Ditt personnummer. Vissa truckutbildningar är inte anslutna till TYA, då gäller det att kontakta utbildaren direkt istället. På länken finns information om hur Du betalar för […]

Läs mera »

Liftutbildning, mobila arbetsplattformar.

24 oktober, 2014

Mobil arbetsplattform, liftutbildning enligt Liftutbildningsrådet. Denna utbildning kallas även liftutbildning och följer Liftutbildningsrådets rekommendationer. Utbildningen är för dig som använder liftar eller mobil arbetsplattform. Vil följer den nya Svenska Standarden SS-ISO 18878:2013 där krav finns på uppdatering vart 5:e år. Gå in under kurser så hittar du flera olika utbildningsplatser. Är du ensam eller om […]

Läs mera »

LRF Skåne: Informationsträff och studiebesök 21oktober

16 oktober, 2014

Utbildningar inom entreprenadverksamhet m.m   LRF Skåne inbjuder alla medlemmar till Informationsträff och studiebesök om utbildningar inom entreprenadverksamhet mm. Vi samlas på Teknikskolan i Eslöv för ett studiebesök kring de olika utbildningar som finns inom fordon, svets och el (behörighet bb2). Därefter tar vi oss till Yrkeshögskolan, Östergatan 15, Eslöv, för fika och information kring […]

Läs mera »

Upp