Maskinförarutbildning

Motorsågskörkort V, väghållning

24 februari, 2015

Motorsågskörkort nivå V, Väghållning Syfte och mål: Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska grundkunskaper och färdigheter som, utöver grundläggande kunskaper för sågning (nivå A), krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och alternativa handredskap för att i akuta situationer säkra och röja vägar där träd fallit och hindrar eller utgör fara för […]

Läs mera »

Farlig gods

Farlig Gods ADR – Grundutbildning

11 oktober, 2012

Ger dig rätt att transportera alla ämnen utom explosiva varor och radioaktiva ämnen. Utbildningstiden är 3 dagar (24 timmar). Efter genomgången utbildning med godkända resultat utfördas ett ADR-intyg av Räddningsverket. I priset för utbildning ingår kurslitteratur, provkostnader och kostnader för ADR- certifikat. Kurser ger tillräkligt kunskaper för att kunna utföra transporter av farlig gods, såsom […]

Läs mera »

Arbetsmiljö

Infoblad om Bas-U och Bas-P 2015 från Human Miljö

20 januari, 2015

Nedan följer en PDF från Human Miljö där de beskriver lite tillägg för vad som gäller för Er som arbetar med bygg, anläggning, renovering, underhåll eller dylikt. Bland annat nämner de sanktionsavgifter, mer står det i PDF:en nedan. Infoblad 2015 Bas P och Bas U Motivera De tipsar även om ett kurstillfälle för Bas-P och […]

Läs mera »

Körkort

FÖRÄNDRINGAR av YKB regler

4 juli, 2014

Regeringen har beslutat om ändring av förordningen om fortbildning för yrkeskompetensbevis, YKB. Ändringarna som träder i kraft 1 september 2014 innebär att förordningens bestämmelse om vad YKB fortbildningen ska innehålla görs mer flexibel. Alla utbildningsmål kommer efter ändringen inte att behöva ingå i fortbildningen utan istället kommer tyngdpunkten att läggas på de ämnen som ger […]

Läs mera »

Säkerhet

Arbete på väg delkurs 1 (Grundkompetens)

26 februari, 2015

För Er som går eller har gått Arbete på väg så måste Ni läsa om delkurs 1 efter 15 månader, här på Trafikverkets hemsida så finns en interaktiv video i spalten till höger som låter Er läsa om delkurs 1. Kom ihåg att Signera, kopiera och arkivera intyget hos Din arbetsgivare.

Läs mera »

Travers

Säkra lyft och lasthantering

11 oktober, 2012

Säkra lyft och lasthantering för dig som arbetar med lyftredskap. Här får du lära dig hur man hanterar rundslingor kättingar och andra lyfthjälpmedel, lära dig om lastvinklar, kassationsregler och mycket mer. Delar av kursens innehåll Risk inventering och riskbedömning Lagar föreskrifter certifiering, besiktning fortlöpande tillsyn Daglig tillsyn Lastkoppling, lyftvinklar Planering av lyft Person lyft hantering […]

Läs mera »

Information

Nytt om Arbete på väg från Trafikverket februari 2015

25 februari, 2015

En väsentlig del för oss som utbildare är att ständigt vara vaksamma efter förändringar i lagar och bestämmelser från diverse myndigheter vars utbildningar vi håller, det är svårt att hålla reda på alla nyheter och ändringar. Trafikverket gick precis ut med en samling nyheter på sin hemsida, ett stycke som stod ut angår Er som […]

Läs mera »

Motorsågskörkort nivå I, industri

24 februari, 2015

Motorsågskörkort nivå I, Industri Utbildningen syftar till att ge de arbetsteniska specialkunskaper och färdigheter som, utöver grundläggande kunskaper för sågning (nivå A) krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och alternativa handredskap för att lossa stockar eller virke som hamnat i spänn i olika typer av transportörer och bearbetningsmaskiner inom industrin: Kunskaper om […]

Läs mera »

Motorsågskörkort F, räddningstjänst

24 februari, 2015

Motorsågskörkort nivå F, Räddningstjänst Syfte och mål: Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som, utöver grundläggande kunskaper för sågning (nivå A), krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid vanligt förekommande arbeten inom räddningstjänst som: sågning i byggnad med hårdmetallkedja eller räddningskap, kapning/röjning av stammar i spänning, håltagning i […]

Läs mera »

Upp