Motivera Utbildning AB – för utbildning inom transport och anläggningar

Sök Utbildningar & Kurser

Företagsanpassade utbildningar

Alla Motiveras utbildningar kan företagsanpassas. Det innebär att de skräddarsys för att passa ditt företags specifika behov och mål. Utbildningen anpassas efter deltagarnas kunskapsnivå. Det blir också möjligt att utgå från företagets egna handlingsplaner och policydokument. Alla Motiveras utbildare är specialister inom sitt område.  

Kostnadseffektivt

Kostnaden per deltagare blir ofta lägre med företagsanpassade utbildningar. När utbildaren kommer till företagsorten kan man undvika tid och kostnader för resor och övernattningar. Det blir också möjligt att välja den tidpunkt och omfattning som passar företaget bäst. Alla öppna utbildningar kan företagsanpassas, men det finns även utbildningar som bara erbjuds i företagsanpassad form.

Kontakta oss

Vare sig du vet precis vad du söker eller vill diskutera dig fram till vilken utbildning som behövs på ditt företag är du välkommen att prata med någon av oss på Motiveras Utbildning AB. Vi kan ge en ungefärlig kostnadsuppskattning redan vid första kontakten.

AKTUELLT HOS OSS

Sök bland hundratals kurstillfälle nära dig och boka din kurs idag

Hittar inte det kurs du behöver? Inga problem.
Med Intuitiva kurser och innovativa utbildningsmetoder skapar vi utbildningstillfälle som är nära dig och även på din arbetsplats. Det ger oss möjlighet att i samarbete med dig kunna ordna utbildningstillfälle till mindre kostnad och grundat på dina krav och behov.
Ring oss på 020-45 44 00 eller skicka e-post.

Så här utbildar du dig hos oss

Genom verifiering

Vilken kompetens finns?
Vad behöver man kunna?
Vilken utbildning behöver du?

Genom utbildning

Olika metoder kombineras för att få den bästa utbildningsformen just för dig.

Genom validering

Mäter din kunskap, till exempel via ett prov som görs i slutet av utbildningen.

Genom utvärdering

Hur gick det?
Vad funkade bra?
Vad fungerade mindre bra?

OM OSS

Motivera Utbildning AB
bedriver utbildnings- och utvecklingsverksamhet över hela Sverige.

Vår verksamhet kännetecknas av: utbildnings- och utvecklingsaktiviteter grundade på vuxna individers förutsättningar, krav och behov respekt och hänsyn till den personliga integriteten motiverade och välutbildade lärare – såväl fackmässigt som pedagogiskt stimulerande inlärningsmiljöer där stor vikt läggs vid att tillvarata den enskildes erfarenheter och kunskaper aktiviteter som blandar teori och praktik och syftar till att ge både kunskaper och färdigheter som går att omedelbart omsätta i praktisk handling aktiviteter som, så långt det är möjligt, är utformade i samarbete med användarna.

Personalutbildning som genomförs med stor flexibilitet för att undvika onödigt produktionsbortfall idé och förnyelsearbete i samråd med kursdeltagare och uppdragsgivare kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling av all personal god ekonomi och effektiv användning av resurserna för verksamhetens bästa Företagsanpassade företagsutbildningar. Drivkraften är sedan starten 1994 att ständigt förbättra våra kunders utbildningsnivå och kompetens med effektiva och individuellt anpassade utbildningar.

Med Intuitiva kurser och innovativa utbildningsmetoder skapar vi utbildningstillfälle som är nära dig och även på din arbetsplats. Det ger oss möjlighet att i samarbete med kunden ordna utbildningstillfälle till mindre kostnad och grundat på enskildes förutsättningar, krav och behov.

Viktigast är dock du som ska använda rätt utbildning och göra jobbet. Vi är måna om att skapa en personlig kontakt med våra kunder och tror på långsiktiga relationer.

CERTIFIERING

Motivera Utbildning AB är certifierat för alla utbildningarna genomförda av oss.

 • Grävmaskin och Hjullastare (TYA – Transportfackens Yrkes- & Arbetsmiljönämnd)
 • Truck (TYA – Transportfackens Yrkes- & Arbetsmiljönämnd) & (MA-System)
 • Heta arbeten (MSB-Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
 • ADR (MSB-Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
 • Motorsåg (Säkerskog – Skogsstyrelsen ESA (Svensk energi)
 • Trafikverket (Liftutbildningsrådet)
 • Travers (KIKA Kärnkraftsgruppen)
 • Ställning (Sveriges byggindustrier)
 • YKB (Transportstyrelsen)
 • Fallskydd (MA-system)
 • Energiföretagen i Sverige (ESA 14 och EBR)

MOTIVERA UTBILDNING AB
Tel nr: 020-45 44 00
Tel Växel: 0491-760 350
info@motiverautbildning.se

Besöksadress:
Be-Ge:s väg 8
572 36 Oskarshamn

SAMARBETSPARTNER

 
Sedan 1994 © MOTIVERA UTBILDNING AB | Utbildning inom transport och anläggningar