Dokument

Intyg och tillstånd

Dessa intyg har ni möjlighet att ladda ner och fylla i själva. Klicka på länken och leta rätt på intyget ni behöver.

Var noga med att se till att allt fylls i korrekt.

 

 

Kontroll av arbetsplats

Kontroller av utmärkning och trafikanordningar utförs av Trafikverkets kontrollanter vilka följer upp att utförarna följer gällande regelverk och beslutad trafikanordningsplan i och omkring arbetsplatserna. I samband med genomförd kontroll sker en muntlig återkoppling till ansvarig på arbetsplatsen.

Checklista väg 20150910

Checklistan består av påståenden med koppling till olika regelverk och krav för aktuellt kontrakt. Påståendena kan antingen besvaras med ja eller nej. Ett nej-svar innebär en avvikelse. Nuvarande checklistor gäller från och med 1 januari 2014.