Asbestutbildning

Kort fakta

Kurslängd: 1 – 4 dagar.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Om utbildningen

Våra asbestutbildningar är för dig som ska arbeta med asbestsanering eller vistas i en miljö där asbest förekommer. Utbildning i asbest är ett krav på grund av att exponering för asbest innebär stora hälsorisker. Den som arbetar med asbest ska tex ha förkunskaper om hälsoriskerna, arbetsmetoder och avfallshantering.

Vilken asbestutbildning passar dig?

 • Asbestsanering – Allmän utbildning
  Allmänteoretisk grundutbildning för alla som ska vistas i miljö med asbesthaltiga material.
 • Asbestsanering – Särskild utbildning
  Full kompetens – för de som ska arbeta med rivning av asbest eller asbesthaltigt material även där det krävs inneslutning (med luftsluss) av saneringsområdet.
 • Asbestsanering – Särskild utbildning med anpassad längd
  För de som ska arbeta med rivning av asbest eller asbesthaltigt material där det inte krävs inneslutning (med luftsluss) av saneringsområdet.
 • Asbestsanering – Kompletterande utbildning
  Kompletteringsutbildning som tas var 5:e år.

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

Våra asbestutbildningar är för dig som ska arbeta med asbestsanering eller vistas i en miljö där asbest förekommer.

Inga förkunskaper krävs för att genomföra dessa utbildningar.

Kommande utbildningar

« Bakåt

Asbest Grundutbildning


Kursbeskrivning

Grundutbildning för den som ska riva asbest utomhus.

Målgrupp

För sanerare samt deras arbetsledare.
Inga tillgängliga datum för den valda kursen