« Bakåt

Arbete På Väg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1


Kursbeskrivning

Kompetensområde

Kunna

Känna till

Väglagen

Vägförordningen

Hur ska väghållning (vägarbete) utföras.

Vad är och vad innebär väghållning

Trafikförordningen och dess föreskrifter

Grundläggande kunskap.

3 kap, 10 kap 14 §, 12 kap.

Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter

Grundläggande kunskap. 1 kap 3 §.

Författningspyramiden,

(lag, förordning och föreskrift)

Vem fattar de olika besluten.

Arbetsmiljölagen (AML) och dess föreskrifter AFS 1999:3, AFS 2001:1 AFS 2006:6 mfl.

AFS 1999:3 Passerande fordon, §§ 81-86, AMP, Riskanalys

Kommentarerna till AFS 1999:3 §§ 81-86 Lyftanordningar och lyftredskap.

Trafikverkets regelverk TRVK Apv.

De kunskaper som arbetsuppgiften kräver.

Regelverkets koppling till författningskrav.

Kursens mål

Eleverna ska efter genomgången utbildning uppfylla krav enligt ovan.

Målgrupp

Exempel på förare av väghållningsfordon är den som:

 • Beläggningspersonal.
 • Utför arbeten i Baskontrakt
 • Medarbetare till person med steg 2 krav, lots etcetera.
 • Utför projekterings- eller servicearbeten.
 • Vakt som även utför lotsning.
 • Vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon.
 • De flesta planerings-, projekterings- och vägarbeten innebär att projektörer och de som utför väghållningsarbete måste beträda vägbanan och innerslänt (vägslänt). Innan området beträds för arbete bör samtliga som utför arbetet känna till och följa gjorda riskanalys/arbetsmiljöplan.

Exempel på arbeten som kräver steg 1.3 kompetens, är person som står under ledning av certifierad person eller auktoriserad montör av längsgående skyddsanordning i steg 2:

 • Utför vaktarbete.
 • Utför beläggningsarbete.
 • Utför servicearbeten i eller på anläggning.
 • Är medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordning, räcken.

Förkunskaper

Behöver uppfylla kompetenskrav i steg 1.1 och 1.2

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagar avgift 2 250 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen