Ritningsläsning

Kort fakta

Kurslängd: 1 dag

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge deltagarna kunskaper i ritningsläsning avseende mark- och anläggningssektorn, bl.a gröna uteanläggningar. Alla som arbetar med byggande eller förändring av markanläggningar samt drift-, skötsel- och underhållsarbeten i såväl privat som offentlig verksamhet. Finns även gällande ritningar inom bygg.

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

  • Genomgång allmänt om ritningar, storlek utformning, innehåll.
  • Genomgång ritningsförteckning.
  • Ritningens delar, namnruta med status. BSAB-systemet. Skrivfält, förklaringar, anvisningar.
  • Ritningsdetaljer, linjetyper, symboler.
  • Måttsättning, koordinatsystem, plushöjder.
  • Genomgång olika ritningar, planer, sektioner, profilritningar, elevationer, detaljer
  • Sökande av information i ritningar.
  • VA-ritningar.
  • Vägutformning.
  • Armeringsritningar.

För dig som ska avläsa eller hantera ritningar.

Inga förkunskaper krävs för att genomföra denna utbildning.

Kommande utbildningar

« Bakåt

Ritningsläsning VA samt mätningsteknik


Kursbeskrivning

Mål: Efter kursen ska kursdeltagaren ha kunskaper i ritningsläsning av främst ritningar för Vatten och Avlopp. Kursdeltagaren ska dessutom ha kännedom om de olika ritningarnas innehåll och hur dessa läses. Kursdeltagaren ska kunna sätta ut och kontrollmäta höjder samt ha kännedom om olika typer av mätinstrument och dess funktion.

 

Kursens mål

Mål: Efter kursen ska kursdeltagaren ha kunskaper i ritningsläsning av främst ritningar för Vatten och Avlopp. Kursdeltagaren ska dessutom ha kännedom om de olika ritningarnas innehåll och hur dessa läses. Kursdeltagaren ska kunna sätta ut och kontrollmäta höjder samt ha kännedom om olika typer av mätinstrument och dess funktion.

Inga tillgängliga datum för den valda kursen