ADR 1.3

Kort fakta

Kurslängd: 8h – Finns även som interaktiv på Motiveraonline.se

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Certifierad enl. MSB’s Regelverk.

Om utbildningen

All personal som hanterar eller transporterar farligt gods ska minst ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.

Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

För dig som entreprenör som enbart kommer transportera mindre mängd, än en värdeberäknad mängd på 1.000 poäng, det finns ett poängberäkningssystem där man kan se vilket gods och i vilken i mängd du kan ha med dig.

Inga förkunskaper krävs för att genomföra denna utbildning.

Certifierad enl. MSB’s Regelverk.

Kommande utbildningar

« Bakåt

ADR 1:3


Kursbeskrivning

För dig som entreprenör som enbart kommer att köra mindre mängd än 1.000 poäng, det finns ett poängberäkningssystem där man kan se vilket gods och i vilken i mängd du kan ha med dig. Denna utbildning är till för dig som behöver ha med dig IBC behållare (farmar tanken), efter genomförd utbildning har du rätt att ta med dig under 1.000 liter med diesel i tanken alltså max 999 liter. Denna utbildning hette tidigare ADR S om du funderar på vad det är för något. Utbildningen har som vanligt tidsbegränsning när det gäller transport av farligt gods. Giltighetstiden är 5 år.
Inga tillgängliga datum för den valda kursen