ADR Grund

Kort fakta

Kurslängd: Grund; 3 dagar, Repetition; 2 dagar.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Certifierad via MSB.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig rätt att transportera alla ämnen utom explosiva varor och radioaktiva ämnen. Efter genomgången utbildning med godkända resultat utfärdas ett ADR-intyg av Räddningsverket. Kurser ger tillräckligt kunskaper för att kunna utföra transporter av farlig gods, såsom styckegods, tanktransporter upp till 3000 liter samt fast monterad tank på max 1000 liter.

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

I utbildningen får du lära dig korrekt hantering av farligt gods. Du får veta hur du ska arbeta förebyggande för att motverka ökad olycksrisk. Du ska efter ADR-Utbildningens utförande också kunna vidta åtgärder ifall en olycka skulle inträffa.
I ADR Utbildningen tar vi upp hur man minimerar skador på både människor, miljö samt egendom.

Inga förkunskaper krävs för att genomföra denna utbildning.

Certifierad via MSB.

Kommande utbildningar

« Bakåt

ADR Grund


Kursbeskrivning

ADR grund, transport av farligt gods. Utbildningen för dig som transporterar farligt gods med lastbil. Grund utbildningen för ADR grund är på 3 dagar. Du som vill gå repetitions utbildningen av ADR grund går dag 2 och 3.
Inga tillgängliga datum för den valda kursen