ADR Tank

Kort fakta

Kurslängd: Grund; 2 dagar, Repetition; 1 dag.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Certifierad via MSB.

Om utbildningen

Syftet med utbildningen är att ge förarna de grundläggande kunskaper som krävs för att transportera farligt gods på ett säkert sätt. Utbildningen ger kunskaper om hur man skyddar sig själv och omgivningen mot de risker som kan finnas i samband med dessa transporter.

Om en olycka ändå sker, skall utbildningen göra det möjligt för förarna att vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för att begränsa olyckans skadeverkningar. 

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

Inga förkunskaper krävs för att genomföra denna utbildning.

Certifierad via MSB.

Kommande utbildningar

« Bakåt

ADR Grund tank


Kursbeskrivning

Grundutbildning för tank förare 2 dagar. Samt 1 dags repetitionsutbildning 1 dag för tankförare.
Inga tillgängliga datum för den valda kursen