Brandfarliga Arbeten

Kort fakta

Kurslängd: 8h

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Certifierad via Sverige Byggindustrier tillsammans med SVEBRA.

Om utbildningen

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”. Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Utbildningen är också anpassad till förhållanden i olika branscher exempelvis bygg, tak eller industrin. Deltagaren får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

– Ansvar, lagar och regler
– Organisation
– Säkerhetsregler & försäkringsvillkor
– Riskhantering & konsekvenser
– Grundläggande brandskydd
– Brandfarlig vara
– Grupparbeten
– Praktisk släckövning
– Certifiering

Anställda och entreprenörer som utför Heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Inga förkunskaper krävs för att genomföra denna utbildning.

Certifierad via Sverige Byggindustrier tillsammans med SVEBRA.

Kommande utbildningar

« Bakåt

Brandkunskap


Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till den som yrkesmässigt arbetar med maskiner som är utrustade med brandsläckare. Utbildningen skall ge deltagarna en övergripande kunskap om hantering av olika typer av brandsläckare mot brand i olika ämnen, såsom oljor, slangar etc. Kursen innehåller följande: Lagar och förordningar. Försäkringar och försäkringsvillkor. Säkerhetsregler. Brandrisker. Förebyggande arbete. Släckutrustning och släckmedel. RUS 127 8. Släckövning. Kurstid: ca 4 timmar eller efter överenskommelse.
Inga tillgängliga datum för den valda kursen