Delkurs 2 – Godstransporter

Kort fakta

Kurslängd: 8h

Förkunskaper: Genomförd Grundutbildning om 280h (förare under 21år) alt. 140h (över 21år) eller körkortet är utfärdat innan 09-10-10.

Certifierad via Transportstyrelsen.

Om utbildningen

Person- och godstransporter avhandlar de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning och ger upplysning om de ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom som utanför landet.

Kursdagen kan anpassas beroende på kursdeltagarnas branschtillhörighet då lastsäkring och lastning/lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen.

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

1. Var uppgifterna om fordonets olika vikter finns och vad de innebär
2. Vägarnas Behörighetsklasser
3. Genomgång av olika axeltryck m h t vägtyp
4. Beräkning av högsta tillåtna lastvikt för lastbil och släp
5. Hjälpmedel vid lastning och lossning
Lastsäkring och fordonsstabilitet (4.0h)

Genomförd Grundutbildning om 280h (förare under 21år) alt. 140h (över 21år) eller körkortet är utfärdat innan 09-10-10.

Certifierad via Transportstyrelsen.

Kommande utbildningar

« Bakåt

Yrkeskompetens (YKB 2)


Kursbeskrivning

Vi har sammanlagt tre utbildningsplaner enligt vilka vi kan utbilda. Nummer två är snarlik utbildningsplanen på denna sida, men med en fördjupning på Farligt Gods. Den tredje utbildningsplanen är den som Sveriges Åkeriföretag tagit fram i samarbete med TYA, STR och NTF.

Fordonets teknik och mekanik (2.0h)
Bakgrund
Grundläggande kännedom om fordonets centrala delar är en förutsättning för att kunna framföra lastbilen säkert och för att kunna begränsa miljöpåverkan som sker genom utsläpp och slitage.

 

Mål

Kursdeltagaren skall ha repeterat begreppen för fordonets viktigaste tekniska och mekaniska funktioner (se ”Innehåll” nedan) samt ha kännedom om de delar som påverkar säkerhet och bränsleförbrukning med hänsyn till optimerad bränsleförbrukning
Innehåll
1. Motorns uppbyggnad

 

2. Vridmoment och verkningsgrad

3. Optimalt utnyttjande m h t varvtal och bränsleförbrukning

4. Kraftöverföring

5. Växellåda och växling

6. Bromsars funktion och användning

Optimerad bränsleförbrukning (6.0h)
Bakgrund
En optimerad bränsleförbrukning ger vinster både i form av lägre miljöbelastning och bättre ekonomi. Genom att förstå hur körsättet påverkar förbrukning och slitage kan belastningen på miljön minskas avsevärt både lokalt och globalt. Lägre förbrukning och kortare stilleståndstider för reparationer sänker kostnaderna för transporöören
Mål
Kursdeltagaren skall ha insikt i hur miljön och klimatet påverkas av förbränningsmotorer och förstå hur det egna körsättet kan minska utsläppen av klimatpåverkande utsläpp. Kursdeltagaren skall känna till de tre faktorer (inbromsningar, hastighet och tomgång) som i första hand ökar överförbrukningen samt genom praktisk körning visa att han/hon behärskar ”Sparsam Körning”. Som medelvärde skall kursdeltagarna kunna sänka sin förbrukning med 10 %
Innehåll
Teori

 

1. Transporternas miljöpåverkan, lokalt, regionalt och globalt

2. Vägen till Sparsam Körning

3. Presentation av begreppet överförbrukning

4. Mål för Sparsam Körning

YKB, Yrkesförarkompetensbevis

 

Kursens mål

Kursdeltagaren skall ha repeterat begreppen för fordonets viktigaste tekniska och mekaniska funktioner (se ”Innehåll” nedan) samt ha kännedom om de delar som påverkar säkerhet och bränsleförbrukning med hänsyn till optimerad bränsleförbrukning

Pris

Deltagar avgift 1 750 SEK exkl. moms
Distans
01 mars 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Höör
18 februari 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Nybro
20 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Oskarshamn
24 september 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar