Delkurs 3 – Lagar & Bestämmelser

Kort fakta

Kurslängd: 8h

Förkunskaper: Genomförd Grundutbildning om 280h (förare under 21år) alt. 140h (över 21år) eller körkortet är utfärdat innan 09-10-10.

Certifierad via Transportstyrelsen.

Om utbildningen

Delkursen 3 innehåller vilka lagar och regler som gäller för en yrkesförare. Deltagaren får kunskap om vilka bestämmelser som gäller för arbetstider, kör- och vilotider samt redovisningen utav dessa. Deltagaren får kännedom om reglerna för yrkesmässig trafik och hur man kan förebygga brottslighet som gods- eller människosmuggling.

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

1. Lagar och lagkrav
2. Lagen om yrkesförarkompetens
3. Kör- och vilotider
4. Färdskrivare, analog och digital
5. Påföljder vid lagbrott
6. Digital färdskrivare, funktion och användning

Genomförd Grundutbildning om 280h (förare under 21år) alt. 140h (över 21år) eller körkortet är utfärdat innan 09-10-10.

Certifierad via Transportstyrelsen.

Kommande utbildningar

« Bakåt

Yrkeskompetens (YKB 3)


Kursbeskrivning

Vi har sammanlagt tre utbildningsplaner enligt vilka vi kan utbilda. Nummer två är snarlik utbildningsplanen på denna sida, men med en fördjupning på Farligt Gods. Den tredje utbildningsplanen är den som Sveriges Åkeriföretag tagit fram i samarbete med TYA, STR och NTF.

Fordonets teknik och mekanik (2.0h)
Bakgrund
Grundläggande kännedom om fordonets centrala delar är en förutsättning för att kunna framföra lastbilen säkert och för att kunna begränsa miljöpåverkan som sker genom utsläpp och slitage.

 

Mål

Kursdeltagaren skall ha repeterat begreppen för fordonets viktigaste tekniska och mekaniska funktioner (se ”Innehåll” nedan) samt ha kännedom om de delar som påverkar säkerhet och bränsleförbrukning med hänsyn till optimerad bränsleförbrukning
Innehåll
1. Motorns uppbyggnad

 

2. Vridmoment och verkningsgrad

3. Optimalt utnyttjande m h t varvtal och bränsleförbrukning

4. Kraftöverföring

5. Växellåda och växling

6. Bromsars funktion och användning

Optimerad bränsleförbrukning (6.0h)
Bakgrund
En optimerad bränsleförbrukning ger vinster både i form av lägre miljöbelastning och bättre ekonomi. Genom att förstå hur körsättet påverkar förbrukning och slitage kan belastningen på miljön minskas avsevärt både lokalt och globalt. Lägre förbrukning och kortare stilleståndstider för reparationer sänker kostnaderna för transporöören
Mål
Kursdeltagaren skall ha insikt i hur miljön och klimatet påverkas av förbränningsmotorer och förstå hur det egna körsättet kan minska utsläppen av klimatpåverkande utsläpp. Kursdeltagaren skall känna till de tre faktorer (inbromsningar, hastighet och tomgång) som i första hand ökar överförbrukningen samt genom praktisk körning visa att han/hon behärskar ”Sparsam Körning”. Som medelvärde skall kursdeltagarna kunna sänka sin förbrukning med 10 %
Innehåll
Teori

 

1. Transporternas miljöpåverkan, lokalt, regionalt och globalt

2. Vägen till Sparsam Körning

3. Presentation av begreppet överförbrukning

4. Mål för Sparsam Körning

YKB, Yrkesförarkompetensbevis

 

Kursens mål

Kursdeltagaren skall ha repeterat begreppen för fordonets viktigaste tekniska och mekaniska funktioner (se ”Innehåll” nedan) samt ha kännedom om de delar som påverkar säkerhet och bränsleförbrukning med hänsyn till optimerad bränsleförbrukning

Pris

Deltagar avgift 1 750 SEK exkl. moms
Borgholm
05 februari 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
27 april 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Distans
19 april 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Kalmar
12 oktober 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
09 november 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Mönsterås
19 oktober 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Nybro
20 november 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Oskarshamn
24 februari 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
13 april 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar