Delkurs 4 – Ergonomi & Hälsa

Kort fakta

Kurslängd: 8h

Förkunskaper: Genomförd Grundutbildning om 280h (förare under 21år) alt. 140h (över 21år) eller körkortet är utfärdat innan 09-10-10.

Certifierad via Transportstyrelsen.

Om utbildningen

Delkursen innehåller delar för att kunna förebygga arbetsskador. Deltagaren får kunskap om rätt ergonomi, vikten av god fysisk kondition och kost. Kursen innehåller effekter av stress, trötthet och betydelsen av sömn.

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

  • Arbetsrelaterade olyckor
  • Statistik över olyckor
  • Nollvisionen
  • Vanligaste skadorna
  • Kemiska ämnen

Genomförd Grundutbildning om 280h (förare under 21år) alt. 140h (över 21år) eller körkortet är utfärdat innan 09-10-10.

Certifierad via Transportstyrelsen.

Kommande utbildningar

« Bakåt

Yrkeskompetens (YKB 4)


Kursbeskrivning

Vi har sammanlagt tre utbildningsplaner enligt vilka vi kan utbilda. Nummer två är snarlik utbildningsplanen på denna sida, men med en fördjupning på Farligt Gods. Den tredje utbildningsplanen är den som Sveriges Åkeriföretag tagit fram i samarbete med TYA, STR och NTF.

Fordonets teknik och mekanik (2.0h)
Bakgrund
Grundläggande kännedom om fordonets centrala delar är en förutsättning för att kunna framföra lastbilen säkert och för att kunna begränsa miljöpåverkan som sker genom utsläpp och slitage.

 

Mål

Kursdeltagaren skall ha repeterat begreppen för fordonets viktigaste tekniska och mekaniska funktioner (se ”Innehåll” nedan) samt ha kännedom om de delar som påverkar säkerhet och bränsleförbrukning med hänsyn till optimerad bränsleförbrukning
Innehåll
1. Motorns uppbyggnad

 

2. Vridmoment och verkningsgrad

3. Optimalt utnyttjande m h t varvtal och bränsleförbrukning

4. Kraftöverföring

5. Växellåda och växling

6. Bromsars funktion och användning

Optimerad bränsleförbrukning (6.0h)
Bakgrund
En optimerad bränsleförbrukning ger vinster både i form av lägre miljöbelastning och bättre ekonomi. Genom att förstå hur körsättet påverkar förbrukning och slitage kan belastningen på miljön minskas avsevärt både lokalt och globalt. Lägre förbrukning och kortare stilleståndstider för reparationer sänker kostnaderna för transporöören
Mål
Kursdeltagaren skall ha insikt i hur miljön och klimatet påverkas av förbränningsmotorer och förstå hur det egna körsättet kan minska utsläppen av klimatpåverkande utsläpp. Kursdeltagaren skall känna till de tre faktorer (inbromsningar, hastighet och tomgång) som i första hand ökar överförbrukningen samt genom praktisk körning visa att han/hon behärskar ”Sparsam Körning”. Som medelvärde skall kursdeltagarna kunna sänka sin förbrukning med 10 %
Innehåll
Teori

 

1. Transporternas miljöpåverkan, lokalt, regionalt och globalt

2. Vägen till Sparsam Körning

3. Presentation av begreppet överförbrukning

4. Mål för Sparsam Körning

YKB, Yrkesförarkompetensbevis

 

Kursens mål

Kursdeltagaren skall ha repeterat begreppen för fordonets viktigaste tekniska och mekaniska funktioner (se ”Innehåll” nedan) samt ha kännedom om de delar som påverkar säkerhet och bränsleförbrukning med hänsyn till optimerad bränsleförbrukning

Pris

Deltagar avgift 1 750 SEK exkl. moms
Borgholm
03 februari 2025, 08:00 - 16:00
Platser kvar
26 april 2025, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Distans
24 maj 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Oskarshamn
22 mars 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
25 september 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
22 februari 2025, 08:00 - 16:00
Platser kvar
12 april 2025, 08:00 - 16:00
Platser kvar