E – Lift

Kort fakta

Kurslängd: 1 dag.

Förkunskaper: Motorsågskörkort nivå A och B samt liftutbildning.

Certifierad via Säker Skog.

Om utbildningen

Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som, utöver kunskaper för grundläggande motorsågning och trädfällning (nivå AB), krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och handsåg vid trädbeskärning och sektionsvis träddemontering från mobil eller stationär arbetsplattform.

För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.

Observera att kunskap om hantering av själva arbetsplattformen är ett förkunskapskrav. Observera även att de biologiska och estetiska aspekterna kring trädbeskärning inte ingår.

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

  • Kunskaper om de regler som gäller vid motorsågsarbete från arbetsplattform och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. berörda delar i AFS 2012:01)
  • Kunskaper och färdigheter att planera och genomföra trädbeskärning eller träddemontering från arbetsplattform med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras från aktuell arbetsplattform med motormanuella metoder.
  • Kunskaper att välja lämplig arbetsplattform och övrig utrustning inklusive skyddsutrustning
  • God kunskap om vanliga kap tekniker och säkringar för att kontrollera fallet på grenar och trädtopp.

För anställda som på ett eller annat sätt skall arbeta med uppgifter där man har ett behov av att köra motorsåg från lift.

Motorsågskörkort nivå A och B samt liftutbildning.

Certifierad via Säker Skog.

Kommande utbildningar

« Bakåt

Motorsåg E Lift


Inga tillgängliga datum för den valda kursen