ESA Industri & Installation

Kort fakta

Kurslängd: 8h

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Certifierad via EnElsäkerhetsverket.

Om utbildningen

Utbildningen bygger på ESA 19 och riktar sig till elarbeten i industriell miljö, bostäder & kontor.

Du kan använda ESA Industri & Installation som ett komplement för att förebygga elolycksfall i större eller komplicerade anläggningar. Du vet hur en elsäkerhetsorganisation är uppbyggd och vem som ska göra vad.

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

  • Elsäkerhetsorganisationen
  • Planering av arbete
  • Riskhantering
  • Skriftlig bevisväxling
  • Skötsel och underhåll

Kursen riktar sig till alla som arbetar på eller nära anläggningar där ESA – Industri & Installation tillämpas.

Inga förkunskaper krävs för att genomföra denna utbildning men erfarenhet av elanläggningar ses positivt.

Certifierad via EnElsäkerhetsverket.

Kommande utbildningar

« Bakåt

ESA Industri & Installation


Kursbeskrivning

 

Du kan använda ESA Industri & Installation som ett komplement för att förebygga elolycksfall i större eller komplicerade anläggningar. Du vet hur en elsäkerhetsorganisation är uppbyggd och vem som ska göra vad.

Innehåll

  • Elsäkerhetsorganisationen
  • Planering av arbete
  • Riskhantering
  • Skriftlig bevisväxling
  • Skötsel och underhåll

Arbetsmetoder

Som kurslitteratur används ESA – Industri & Installation som framtagits i ett samarbete mellan EIO, FIE och Svensk Energi. Kursen avslutas med ett slutprov. Godkänd kursdeltagare erhåller personligt certifikat.

Vem gör vad i elsäkerhetsarbetet?

Det är väsentligt att alla som är berörda av elarbete vet vem som gör vad i elsäkerhetsarbetet. ESA är ett planeringsverktyg för att förebygga skador och som även klarlägger såväl organisation som roller och vilka arbetsuppgifter som följer med varje roll. ESA Industri och Installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1 samt är samordnad med ESA-14. I ESA – Industri & Installation är arbetsmetoderna anpassade för de särskilda driftförhållanden som råder på större arbetsplatser.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som arbetar på eller nära anläggningar där ESA – Industri & Installation tillämpas.

Förkunskaper

Erfarenhet av elanläggningar.
Inga tillgängliga datum för den valda kursen