ESA Röjning Ledningsgata

Kort fakta

Kurslängd: 8h

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Certifierad via Energiföretagen.

Om utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta med röjningsarbete i eller invid en ledningsgata och behöver kompetens för att kunna analysera risker och undvika riskkällor som elektricitet kan medföra under arbetet. Instruerad person som genomgått utbildning i ESA-E4 (ESA Röjning) kan efter genomförd riskhantering, utföra arbeten i icke trädsäker ledningsgata med kastsåg eller isolerad stångsåg, som är godkänd för aktuell spänningsnivå. 

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

  • ESA Organisation
  • Elfara
  • Elsäkerhetsverket 2006:1
  • Arbete ESA-RÖJ:06
  • Diskussioner

Kursen vänder sig till anläggningsinnehavare, entreprenörer och driftpersonal inom eldistribution för att säkerställa arbetsmetoderna enligt ESA 14 vid röjning av ledningsgator. Samt entreprenörer som arbetar med röjning och motor-manuella arbeten med röj- och motorsåg samt maskinentreprenörer som arbetar med skördare och skotare m.fl.

Inga förkunskaper krävs för att genomföra denna utbildning.

Certifierad via Energiföretagen.

Kommande utbildningar

« Bakåt

ESA 14 Röjning ledningsgata


Kursbeskrivning

Kursen ger dig säkerhetsutbildning vid arbete med underhållsröjning och besiktning av ledningsgator för att förebygga elfara enligt (ESA-RÖJ:06)

Målgrupp

Kursen vänder sig till anläggningsinnehavare, entreprenörer och driftpersonal inom eldistribution för att säkerställa arbetsmetoderna enligt ESA 14 vid röjning av ledningsgator. Samt entreprenörer som arbetar med röjning och motor-manuella arbeten med röj- och motorsåg samt maskinentreprenörer som arbetar med skördare och skotare m.fl.

Kursinnehåll

  • ESA Organisation
  • Elfara
  • Elsäkerhetsverket 2006:1
  • Arbete ESA-RÖJ:06
  • Diskussioner

Kursen avslutas med skriftligt prov.

Vid godkänt resultat tilldelas certifikat som styrker kunskapen att arbeta enligt ESA -14 RÖJ.

 

 

 

Inga tillgängliga datum för den valda kursen