Grundutbildning 1.1, 1.2, 1.3, 2.1

Kort fakta

Kurslängd: 8h

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Kursbevis: Godkänt teoriprov ger certifikat med giltighetstid om 5år.

Finns även som interaktiv utbildning här.

Certifiering via Motivera Utbildning, Kompetensprov avläggs vid Trafikverket (2.1) vid behov*.

*Om du arbetar på vägarbeten som har upphandlats av Trafikverket så omfattas du av kompetenskraven inom Arbete på väg.

Om utbildningen

Utbildningen är en grundutbildning för dig som jobbar i, på eller för vägen. Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

När du går denna utbildning ingår samtliga steg i utbildningen Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1 under dagen med din arbete på väg kurs.

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA)
 • Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten. För arbeten som Underhållsdistrikten upphandlar gäller inte kravet på TEN-T vägar

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA)
 • Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten. För arbeten som Underhållsdistrikten upphandlar gäller inte kravet på TEN-T vägar

Certifiering via Motivera Utbildning, Kompetensprov avläggs vid Trafikverket (2.1) vid behov*.

*Om du arbetar på vägarbeten som har upphandlats av Trafikverket så omfattas du av kompetenskraven inom Arbete på väg.

Kommande utbildningar

« Bakåt

Arbete På Väg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1


Kursbeskrivning

Kompetensområde

Kunna

Känna till

Väglagen

Vägförordningen

Hur ska väghållning (vägarbete) utföras.

Vad är och vad innebär väghållning

Trafikförordningen och dess föreskrifter

Grundläggande kunskap.

3 kap, 10 kap 14 §, 12 kap.

Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter

Grundläggande kunskap. 1 kap 3 §.

Författningspyramiden,

(lag, förordning och föreskrift)

Vem fattar de olika besluten.

Arbetsmiljölagen (AML) och dess föreskrifter AFS 1999:3, AFS 2001:1 AFS 2006:6 mfl.

AFS 1999:3 Passerande fordon, §§ 81-86, AMP, Riskanalys

Kommentarerna till AFS 1999:3 §§ 81-86 Lyftanordningar och lyftredskap.

Trafikverkets regelverk TRVK Apv.

De kunskaper som arbetsuppgiften kräver.

Regelverkets koppling till författningskrav.

Kursens mål

Eleverna ska efter genomgången utbildning uppfylla krav enligt ovan.

Målgrupp

Exempel på förare av väghållningsfordon är den som:

 • Beläggningspersonal.
 • Utför arbeten i Baskontrakt
 • Medarbetare till person med steg 2 krav, lots etcetera.
 • Utför projekterings- eller servicearbeten.
 • Vakt som även utför lotsning.
 • Vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon.
 • De flesta planerings-, projekterings- och vägarbeten innebär att projektörer och de som utför väghållningsarbete måste beträda vägbanan och innerslänt (vägslänt). Innan området beträds för arbete bör samtliga som utför arbetet känna till och följa gjorda riskanalys/arbetsmiljöplan.

Exempel på arbeten som kräver steg 1.3 kompetens, är person som står under ledning av certifierad person eller auktoriserad montör av längsgående skyddsanordning i steg 2:

 • Utför vaktarbete.
 • Utför beläggningsarbete.
 • Utför servicearbeten i eller på anläggning.
 • Är medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordning, räcken.

Förkunskaper

Behöver uppfylla kompetenskrav i steg 1.1 och 1.2

Pris

Deltagar avgift 2 250 SEK exkl. moms
Kalmar
18 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
12 januari 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
23 februari 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
25 mars 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
22 april 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
20 maj 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
28 juni 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Oskarshamn
22 januari 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
19 februari 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
20 mars 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
29 april 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
13 maj 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
03 juni 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västervik
09 januari 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
13 februari 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
12 mars 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
16 april 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
07 maj 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar
11 juni 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar