Härdplaster & Isocyanater

Kort fakta

Kurslängd: 4h

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Om utbildningen

Utbildning i risker, skyddsåtgärder och handhavande av härdplaster. Målet med kursen är att deltagarna ska få kunskap om olika produktgrupper, deras egenskaper, säkerhetsinformation samt vilka skyddsåtgärder som kan sättas in för att förhindra eventuella hälsorisker.

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

  • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöregler
  • Grundläggande kunskaper om riskerna med de ämnen som används
  • Vad händer vid bearbetning och ev termisk nedbrytning
  • Riskerna med härdplastkomponenter.
  • Riskbedömning och utformning av instruktioner
  • Vilka skyddsåtgärder är nödvändiga för ett säkert arbete
  • Val och användning av skyddsutrustning
  • Anpassning av arbetsplatsen
  • Åtgärd vid olyckshändelse

Utbildningen är för alla som arbetar med så kallade härdplaster, till exempel amino- eller fenoplaster, härdande limmer, lacker eller andra härdande material som innehåller isocyanater eller polyuretan, epoxi, akrylater, cyanoakrylater, pulverlack som innehåller TGIC. Eller utför arbeten där polyuretanhaltigt material (skumplast, polyuretanlack, polyuretanlim med mera) kan upphettas så mycket att det bildas isocyanater

Inga förkunskaper krävs för att genomföra denna utbildning.

Kommande utbildningar

« Bakåt

Härdplaster och Isocyanater


Inga tillgängliga datum för den valda kursen