Heta Arbeten

Kort fakta

Kurslängd: 8h

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Certifierad via Brandskyddsföreningen.

Om utbildningen

Heta arbeten innefattar arbeten som utförs med någon form av verktyg som alstrar värme eller gnistor och kan orsaka brand. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att den tillståndsansvarige, utföraren av ett hett arbete, samt brandvakten ska vara utbildade och certifierade.

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

Inga förkunskaper krävs för att genomföra denna utbildning.

Certifierad via Brandskyddsföreningen.

Kommande utbildningar

« Bakåt

Heta arbeten


Kursbeskrivning

Alla jobb som utförs med verktyg som avger gnistor eller värme kallas ” Heta arbeten”.
Nyhet från 2015 måste vi som utbildningsgivare, registrera dig som elev innan utbildningen, för att du skall kunna få en kod som ger dig behörighet att avlägga prov på Brandskyddsföreningen.

Brandskyddsföreningen har även beslutat att de kommer ta ut en registerhållningsavgift på 1.000 kronor per deltagare på Heta arbeten. För att genomföra ett ”Hett arbete” skall det alltid finnas två personer inblandade som har ansvar för jobbet; en tillståndsansvarige (den som har beställt arbete) och personer som skall utföra arbetet. Om den tillståndsansvarige bedömer att jobbet som skall utföras är brandfarligt, skall denne ge ett skriftligt tillstånd till personen som skall utföra arbetet.

Den tillståndsansvarige skall även bedöma om det behövs en brandvakt när arbetet utförs. Alla inblandade – tillståndsansvarige, den person som skall utföra arbetet och brandvakten – skall genomgå utbildningen Heta Arbeten Utbildningen är gemensam för alla yrkesgrupper och har samma innehåll: Definition ” Heta Arbeten” Organisation Genomförande och tillstånd för ”Heta Arbeten” Efter genomgående kurs med godkänt resultat utfärdades ett utbildningsintyg från Brandskyddsföreningen som varar i 5 år.

Pris

Deltagar avgift 3 250 SEK exkl. moms
Kalmar
21 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
18 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
23 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
13 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Oskarshamn
26 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
02 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
24 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
29 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
19 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar