HLR inkl. Hjärtstartare

Kort fakta

Kurslängd: 3-4h

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Certifierad via Motivera Utbildning, Utbildningsplan godkänd av HLR-Rådet.

Om utbildningen

Kursen vänder sig till de som vill skaffa sig kunskap i hjärt- och lungräddning för att kunna ingripa i livshotande situationer samt genomgång av hur en hjärtstatare fungerar.
Tidig start av HLR vid professionell hjälp tar vid, kan rädda liv!

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

  • Utföra andningskontroll

  • Medvetslöshet

  • Larma 112

  • Utföra Hjärt- Lungräddning med bröstkompressioner och inblåsning

  • Bestämma sig för att använda hjärtstartaren

  • Starta och ansluta hjärtstartaren

  • Följa enkla instruktioner från hjärtstartaren

  • Hur man ska agera vid luftvägsstopp

Denna kurs är den grundläggande utbildningen gällande hjärt- och lungräddning och är grunden för alla HLR-utbildningsprogram. Här får deltagaren kunskapen som krävs för att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Kursen riktar sig till den breda allmänheten såsom kommuner, företag och föreningar.

Inga förkunskaper krävs för att genomföra denna utbildning.

Certifierad via Motivera Utbildning, Utbildningsplan godkänd av HLR-Rådet.

Kommande utbildningar

« Bakåt

Hjärt - Lungräddning


Kursbeskrivning

D- HLR, innebär Hjärt och lungräddning med defibrillator, sk hjärtstartare för företag och organisationer med tonvikt lagd på defibrillering och scenarioträning i olika miljöer. Utbildningen innefattar att du Läser in ett kompendium och gör ett teoretiskt prov Tränar teknik i livräddning Får god kännedom om hjärtstataren Tillsammans med gruppen övar olika scenarier i olika miljöer Efter godkänd utbildning erhåller du ett kompetensbevis.
Inga tillgängliga datum för den valda kursen