KIKA Travers – Grön / Gul

Om utbildningen

KIKA Grön utbildning, för Lastkopplare, signalman, lyftledare

Förkunskaper KIKA Grå.( KIKA Grå och Grön kan erhållas samtidigt)
Kursen vänder sig till de som skall arbete som Lastkopplare, signalman och lyftledare samt köra mindre lyftinrättningar och laster, upp till 3 ton
Kursen är en förutsättning för KIKA Gul utbildning, utbildning till traversförare.

Kurstid 16 – 24h varav ca halva tiden praktik
Examinering med skriftligt och praktiskt prov.
Behörighet att vara lyftledare, lastkopplare, signalman samt köra kran och laster med max last 3 ton.
Repetitionskrav vart 5:e år.

KIKA Gul utbildning för traversförare med grundbehörighet

Förkunskaper KIKA Grå och Grön,
Kursen vänder sig till den som skall köra travers i kärnkraftverk med viss begränsning.
Kursen är en förutsättning för vidare tilläggsbehörigheter såsom ladda bränsle, personlyft mm.

Kurstid 24 – 32h varav ca halva tiden praktik.
Examinering med skriftligt och praktiskt prov.
Behörighet att köra traverskran på kärnkraftverk med begränsning för bränslekörning, personlyft mm.
Repetitionskrav vart 5:e år.

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

Kommande utbildningar

« Bakåt

Travers grön / gul krok


Kursbeskrivning

Den här utbildningen är för dig som skall arbeta med travers inne på kärkraftsverk,max 3 ton godkänd av KIKA (kärnkraftgruppen). Signalman, Lyftledare / lastkopplare Traversutbildning grön behörighet, vi följer KIKA:s (kärnkraftgruppens) krav på traversutbildning, kursen består av teoretisk utbildning samt tillhörande praktik där du får lära dig att hantera en travers som är under 3 ton. Du lär dig här att hantera traversen under extrema förhållanden, häva svängningar osv. i traversutbildningen ingår även att du får lära dig signalman, lastkoppling och att vara lyftledare. Efter genomgången utbildning med godkända prov erhålls utbildningsintyg med KIKA:s (Kärnkraftgruppens)behörighet för grönt kort. Normalt sätt kör vi denna kurs under en dag start 08.00 till 20.00. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap. 16 timmar
Inga tillgängliga datum för den valda kursen