Säkra Lyft & Lasthantering

Kort fakta

Kurslängd: 4h teoretisk utbildning. 

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Certifiering via Motivera Utbildning.

Finns även som interaktiv utbildning här.

Om utbildningen

Arbetsmiljöverkets ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Nästan alla olyckor och tillbud beror på okunskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

  • Risk inventering och riskbedömning
  • Lagar föreskrifter
  • Certifiering, besiktning
  • Fortlöpande tillsyn
  • Daglig tillsyn
  • Lastkoppling, lyftvinklar
  • Planering av lyft
  • Person lyft
  • Hantering av gods m.m.
  • Risker

Utbildningen Säkra Lyft & lasthantering vänder sig till de som kopplar en last till en lyftanordning eller skall agera signalman vid lyft. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Inga förkunskaper krävs för att genomföra den utbildning.

Certifiering via Motivera Utbildning.

Kommande utbildningar

« Bakåt

Säkra Lyft och Lasthantering


Inga tillgängliga datum för den valda kursen