Utmärkningsansvarig 2.2

Kort fakta

Kurslängd: 8h

Förkunskaper: Grundutbildningen 1.1 – 2.1

Kursbevis: Godkänt teoriprov ger certifikat med giltighetstid om 5år.

Certifiering via Motivera Utbildning, Kompetensprov avläggs vid Trafikverket vid behov*.

*Om du arbetar på vägarbeten som har upphandlats av Trafikverket så omfattas du av kompetenskraven inom Arbete på väg.

Om utbildningen

Utbildning Arbete på Väg Steg 2.2, kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering (APV 2.2).

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

Utbildningen följer de råd Trafikverket anger i sitt beslut om kompetenskrav Nivå 3A i TRVK/TRVR Apv.

 • Fördjupning om vägarbeten
 • Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter
 • Skyddsanordningar, dess funktion och handhavande
 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
 • Arbetsmiljöplan
 • Trafikverkets styrande dokument
 • Transportstyrelsens styrande dokument
 • V3 principen Varna, Vägleda, Värna
 • Objektanpassa TA-planer
 • Trafikförordningen
 • Övriga lagar och bestämmelser man kan beröras av
 • Information till TC, 3:e man etc.
 • Framkomlighet, säkerhet och information för trafikanterna
 • Arbetsmiljöverkets väglednings PM 2005
 • Arbetsmetoder
 • Eget behov anpassat efter arbetsuppgifter som ska genomföras
 • Förberedande för kompetensprov på Trafikverket, för Arbete på väg 2.2

Kursen Arbete på väg nivå 3A vänder sig till personal med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats. Samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. Utmärkningsansvarig kan vara vägarbetare, ansvarig arbetsledare, platschef, projektledare och byggledare. Personal som ingår inom BAS-P och BAS-U:s ansvarsområde med ett ansvarsåtagande ska ha kompetens enligt nivå Arbete på väg 3A nytt namn från 2019-01-01 Arbete på väg 2.2. Personal som upprättar trafikanordningsplaner förutsätts även ha denna utbildning

För att genomföra utbildningen måste han ha gått grundutbildningen 1.1 – 2.1 först. Intyg på dessa måste visas upp i samband med bokning av utbildningen.

Certifiering via Motivera Utbildning, Kompetensprov avläggs vid Trafikverket vid behov*.

*Om du arbetar på vägarbeten som har upphandlats av Trafikverket så omfattas du av kompetenskraven inom Arbete på väg.

Kommande utbildningar

« Bakåt

Arbete på väg 2.2


Inga tillgängliga datum för den valda kursen