Validering Truck A, B, C, D enl. TLP 10

Kort fakta

Kurslängd: 8h

Förkunskaper: Tidigare erfarenhet samt god vana.

Certifiering via TYA alt. Motivera Utbildning.

Kursbevis: Valideringen ger efter godkänt teoriprov och praktiskt prov ett utbildningsintyg eller yrkesbevis.

Om utbildningen

Denna utbildning ger dig möjlighet att kunna validera dig själv eller din personal under en dag Max antal/dag är 6-8st beroende på förkunskap. Här är viktigt att personalen har kört truck innan, men av någon anledning saknar intyg på detta.

Möjlighet finns att lägga upp en individuell utbildningsplan.

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

  • Risker- och säkerhetsbestämmelser
  • Trafikbestämmelser
  • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
  • Truckens konstruktion och de vanligaste trycktyperna
  • Hantering av farligt gods
  • Säkerhetskontroll och daglig tillsyn
  • Ergonomiskt arbetssätt
  • Material- och godshantering

All personal som skall hantera truckkörning i sitt arbete.

Skall inneha erfarenhet av truckkörning sedan tidigare.

Certifiering via TYA alt. Motivera Utbildning.

Kommande utbildningar

« Bakåt

Validering Truck


Kursbeskrivning

Validering (uppkörning) Truck Detta är en valideringsdag (uppkörning) här krävs förkunskaper på truck både teoretiskt och praktiskt Kursen är enligt TLP 10.
Syfte
– Höja kompetensen
– Öka säkerheten
– Förbättra effektiviteten
– Sänka kostnaderna Att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt självständigt ska kunna utföra de arbete som normalt förekommer i arbetet med truck. Innehåll
Truckutbildningen följer den läroplan (TLP 2) numera enligt TLP 10 som framställs av arbetsmarknadens parter
och omfattar såväl fackteoretisk del med skriftligt slutprov som praktiska övningar med tillhörande uppkörning. Ur kursinnehållet
– Trucktyper
– Konstruktion – Ergonomi – Daglig tillsyn – Material- och godshantering
– Trafik- och säkerhetsregler Vad säger lagen ?
Arbetsmiljölagen 3 kap, 3 § och AFS 1993:3 Truckar:
”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet bedrives och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Han ska förvissa sig om arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet” ” Lämplig utbildning ( för truckförare) är sådan som följer av central skolmyndighet eller arbetsmarknadens parter fastställd läroplan”
Inga tillgängliga datum för den valda kursen