Arbete på väg nivå 1 och 2

Ny beteckning Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.

Från årsskiftet har Arbete på väg 1 o 2 ersatts av ett nytt system för numrering av utbildningarna från Trafikverket. Här nedan är länken till Trafikverkets hemsida.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/kompetenskrav-i-upphandlad-verksamhet/

Det betyder att i Nya upphandlingar på Trafikverkets vägar gäller andra regler från den 1 januari 2019. Mer uppdateringar har kommit 2019-12-19.

Numreringen kommer bli annorlunda. Kursen som tidigare hette Arbete på väg nivå 1 o 2 kommer i stället heta. Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.

Här förbereds du för att kunna göra kompetensprov hos Trafikverket för Arbete på väg 2.1. Gäller nya upphandlingar på Trafikverkets vägar.

Arbete på väg 3 A kommer förutom detta heta Arbete på väg 2.2.

I kursen för Arbete på väg så förbereds man för att kunna göra kompetensprov för Arbete på väg 2.2. Gäller även här nya upphandlingar på Trafikverkets vägar.

Det har även tillkommit en del som förkortas APV 2.3, för Utbildningskrav ställs på personal som svarar för montage av längsgående skyddsanordning på skyddsklassade vägar.

Nedan har finns länken till Trafikverkets hemsida.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/kompetenskrav-i-upphandlad-verksamhet/

Ring gärna, vi svarar på dina frågor. Till kontaktsidan.


Arbete på väg online

Kurs online Arbete på väg

Du kan även gå utbildningen online via vår webbkurs.

Se arbete på väg online-kurs här.


Arbete på väg

Läs mer om våra utbildningar i Arbete på väg.

Arbete på väg Steg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1

Arbete på väg 1.3

Arbete på väg 2.1

Arbete på väg 2.2

Arbete på väg 3.0

Arbete på väg Nivå 1 (länk till kursen) på Trafikverket, OBS!! borttagen

Arbete på väg Nyhet från 1 jan 2019

 

Kursutbud Motivera Utbildning

Se vårt kursutbud

 

Kontakta oss

Kontakta oss, vi hjälper er till rätt utbildningar efter ert behov.

Till kontaktsidan.


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.