Arbete på väg nivå 3A

Kursen Arbete på väg nivå 3A vänder sig till personal med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats. Samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. Utmärkningsansvarig kan vara vägarbetare, ansvarig arbetsledare, platschef, projektledare och byggledare. Personal som ingår inom BAS-P och BAS-U:s ansvarsområde med ett ansvarsåtagande ska ha kompetens enligt nivå Arbete på väg 3A nytt namn från 2019-01-01 Arbete på väg 2.2. Personal som upprättar trafikanordningsplaner förutsätts även ha denna utbildning.

Förhandskrav
Kompetens Arbete på väg Nivå 1 o 2, nytt namn Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK/TRVR Apv.

Kursmål
Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna:

Kursbeskrivning
Utbildningen följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TRVK/TRVR Apv. Utbildningen kan objektanpassas efter specifika behov och avslutas med ett kunskapstest. Kursdeltagarna erhåller kursdokumentation. Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt resultat.

Kursinnehåll
Utbildningen följer de råd Trafikverket anger i sitt beslut om kompetenskrav Nivå 3A i TRVK/TRVR Apv.

Kurslängd:

2 dagars utbildning där man repeterar Arbete på väg nivå 1 och 2 eller den som den idag kallas Arbete på väg nivå 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1, (tidigare Säkerhet på väg) under första dagen, för att därefter fortsätta med Arbete på väg nivå 3 A, Arbete på väg 2.2 .

Idag finns möjlighet att om man har gått sin kurs Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1, så kan man göra andra dagen senare, under förutsättning att det inte har gått längre tid än 6 månader.

Prata gärna med Magnus Olsson på tel. 0730-630 350.