BAS-P och BAS-U, Byggarbetsmiljösamordnare

Bas P och Bas U

Här är kursen för dig som arbetar som byggarbetsmiljösamordnare, där du som byggarbetsmiljösamordnare är både i planerings och utförande skedet av arbetet. Lagkrav  enligt AFS 2014:26 att man skall ha behörighet och utbildningsbevis. Varje byggarbetsplats kräver en behörig byggarbetsmiljösamordnare – BAS.

Utbildningsbevisen är personliga och obligatoriska för Er som utför arbete uppdrag inom bygg, anläggning, service, reparation, renoverings och underhållsarbeten. För att du skall ha nytta av denna utbildning krävs, att du har en del förkunskaper inom Arbetsmiljölagen. Saknar Ni förkunskaper kan vi hjälpa Er även med dessa.

Bas P är för dig som jobbar som byggarbetsmiljösamordnare i planeringsskedet, projektering, samordning, särskilda risker, arbetsmiljöplan.

Bas U är för dig som arbetar med utförandet, arbetsmiljöplan, kontroller, planering, samordning, möten, arbetsberedning, uppföljning, praktisk hantering och tips.

I denna kurs ingår behörighet för både BAS-P och BAS-U

Detta betyder att du blir godkänd för båda delarna under 1 dags utbildning, om man vill så kan vi naturligtvis renodla kursen så om ni är en grupp som arbetar exempelvis enbart med planering så håller vi enbart en Bas P utbildning för Er, det är bara att ringa vi ordnar det.

Titta gärna i vårt kurs utbud vi kommer vara i Visby, Mönsterås, Malmö, Kristianstad, Halmstad, Växjö, Göteborg, Skövde, Tumba, Linköping,
Stockholm, Västerås, Örebro, Jönköping.

Är Ni några som behöver utbildningen på någon annan ort, tveka inte, hör av Er vi kommer.

Till kontaktsidan →

 


Arbetsmiljö BAS-P / BAS-U

Läs mer om Arbetsmiljö BAS-P / BAS-U

Bas-P

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-U

BAS-P/BAS-U Grund

BAS-P/BAS-U Fördjupning

BAM Bättre Arbetsmiljö

BAS-P och BAS-U, Byggarbetsmiljösamordnare

Bas- P och Bas-U Utbildning för beställare, byggherre

BAS-P Hjälpverktyg

 


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.