Brandfarliga Arbeten

Med de faktiska utförarna av brandfarliga arbeten i fokus och med stöd av medlemsföretag och branschföreningar har SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag) och Sveriges Byggindustrier nu tagit fram ett alternativ till Brandskyddsföreningens Heta Arbeten. Syftet med den nya utbildningen Brandfarliga Arbeten är, förutom att skador fortsättningsvis skall hållas på en låg nivå, skapa en modernare och mer branschanpassad modell av utbildning som följer försäkringsbolagens villkor.

En branschanpassad och modern utbildning

Brandfarliga Arbeten

Kursbeskrivning

Utbildningskommittén för Heta Arbeten ansvarar för utbildningens innehåll och Brandskyddsföreningen förnyar utbildningsmaterialen. Var femte år måste certifikatet förnyas genom en ny utbildning.

Innehåll Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”. Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Utbildningen är också anpassad till förhållanden i olika branscher exempelvis bygg, tak eller industrin. Deltagaren får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Innehåll

– Ansvar, lagar och regler
– Organisation
– Säkerhetsregler & försäkringsvillkor
– Riskhantering & konsekvenser
– Grundläggande brandskydd
– Brandfarlig vara
– Grupparbeten
– Praktisk släckövning
– Certifiering

Kursmål

Syftet med den nya utbildningen Brandfarliga Arbeten är, förutom att skador fortsättningsvis skall hållas på en låg nivå, skapa en modernare och mer branschanpassad modell av utbildning som följer försäkringsbolagens villkor.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Förkunskap

Inga

Kurslängd & Certifiering

Ca 6,5 timmar
Intyg via SVEBRA.
Registreras i ID06 kompetensdatabas


Säkerhet och bygg

Läs mer om kurs i säkerhet och bygg.

 


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.