Utbildning Mobilarbetsplattform, Skyliftutbildning, liftutbildning.

Liftläroplanen LLP för liftutbildning.

LLP är en läroplan för liftutbildning. i LLP beskrivs vad som böringå i en grundläggande liftutbildning för arbete med liftar, mobila arbetsplattformar. LLP är utformad efter den internationella standarden för liftutbildning

(SS-ISO 18878:2004)

Vi är godkända utbildare av Liftutbildningsrådet LUR. LUR är ett oberoende organ som förvaltar LLP och ansvarar för dess innehåll och utveckling. LUR auktoriserar utbildningsföretag som föbinder sig att följa LLP och LUR:s villkor. LUR genomför också kontroller av auktoriserade utbildare på skylift.

LUR:s kontrollant var hos oss i höstas och vi uppfyller alla de krav som ställs på utbildningen och följer liftläroplanen.

Denna utbildning är det som krävs för att du skall få köra skylift, bomlift. Det finns två undantag i liftutbildningen, det är de som går på järnvägar och den när du jobbar från broar och in under bron.

Liftutbildning är det uppdaterings krav på efter 5 år.

Vi har naturligtvis kurser för både nybörjare och repetition.

Motivera Utbildning AB
Tel: 020-45 44 00