Utbildning Mobilarbetsplattform, Skyliftutbildning, liftutbildning.

För att få arbeta med skylift så kräver lagen att du har en utbildning med dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Detta får du givetvis hos Motivera Utbildning! Vår utbildning är till för dig som vill ta ett skyliftkort för att få hantera denna mobila arbetsplattform och arbeta på höga höjder.

Säkerheten måste alltid gå först och under denna kurs går vi igenom säkerhetsaspekterna kring arbetet med skylift och andra typer av liftar. Vi går igenom allmänna risker, viktfördelning, kontroller och underhåll. Utbildningen vänder sig till all personal som arbetar med eller kommer i kontakt med liftar i sitt arbete och ger dig både rätt behörighet och stor nytta rent säkerhetsmässigt.

Liftläroplanen LLP för liftutbildning.

LLP är en läroplan för liftutbildning. i LLP beskrivs vad som bör ingå i en grundläggande liftutbildning för arbete med liftar, mobila arbetsplattformar. LLP är utformad efter den internationella standarden för liftutbildning

(SS-ISO 18878:2004)

Vi är godkända utbildare av Liftutbildningsrådet LUR. LUR är ett oberoende organ som förvaltar LLP och ansvarar för dess innehåll och utveckling. LUR auktoriserar utbildningsföretag som förbinder sig att följa LLP och LUR:s villkor. LUR genomför också kontroller av auktoriserade utbildare på skylift.

LUR:s kontrollant var hos oss i höstas och vi uppfyller alla de krav som ställs på utbildningen och följer liftläroplanen.

Denna utbildning är det som krävs för att du skall få köra skylift, bomlift. Det finns två undantag i liftutbildningen, det är de som går på järnvägar och den när du jobbar från broar och in under bron.

Liftutbildning är det uppdaterings krav på efter 5 år.

Vi har naturligtvis kurser för både nybörjare och repetition.

Kontakta oss om du har några frågor!
Till kontaktsidan →

Motivera Utbildning AB