Målet efter genomgående kurs, eller efter utförd valideringsdag (uppkörning), är att deltagaren skall vara en säker Teleskoplastarförare.

Är du intresserad av att köra teleskoplastare kan du komma till oss på en valideringsdag, “uppkörning” under denna dag kommer vi att kontrollera dina kunskaper. Är du duktig så kan du klara dig under dagen och erhålla Utbildningsintyg eller Yrkesbevis beroende på hur många timmar du har kört teleskoplastaren.

Klarar du inte proven, så kommer du efter dagens slut få veta hur lång utbildning du behöver, nybörjare normalt maximalt en vecka, kan bli längre kan bli kortare detta helt beroende på förkunskap.

Dessa intyg fordras för maskinförare inom transportbranschen och inom byggnadsindustrin. Har den sökande mer än 30 månaders dokumenterad erfarenhet av arbete med teleskoplastaren, kommer eleven efter avlagt kompetensprov med godkänt resultat erhålla ett yrkesbevis från TYA.

För att få köra teleskoptruck, teleskoplastare, teleporter på allmän väg krävs traktorkort.

Deltagaren skall efter genomgående kurs kunna:

1. Uppbyggnaden av teleskoptrucken / teleskoplastaren och dess arbetssätt.
2. Utföra säkerhetskontroll av maskinen.
3. Den dagliga tillsynen, underhållet och servicen av teleskoptrucken / teleskoplastaren.
4. Vilka tilläggsaggregat som finns och hantera dessa.
5. Placera teleskoptrucken på ett sätt som innebär största möjliga stabilitet och säkerhet beroende på situationen.
6. Optimera maskinens framkomlighet.
7. Metoder för loss dragning och losskörning.
8. Tyda lyftdiagram för beräkning av maskinens lyftförmåga samt utföra olika lyft.
9. Manövrera maskinen efter teckengivning och dirigering via radio.
10 De gällande regler för personallyft.
11. De regler som gäller för teleskoptrucken / teleskoplastarens framförande på allmän väg.
12. Arbeta på ett kvalitetsmässigt effektivt sätt.
13. Arbeta miljö- och säkerhetsmedvetet

Vägverkets kravkurs Säkerhet på väg / Arbete på väg (SPV) kan behövas om du skall arbeta på eller vid väg.

Utbildningsbok (TYA) eller yrkesbevis erhålles efter godkända prov.
Kurstid Individuell och efter överenskommelse

I våra Teleskoplastarutbildning, grävmaskinsutbildningar och hjullastarutbildningar ingår att du lär dig hantera maskinen, maskinerna på bästa sätt. Här kommer du att spara pengar när det gäller underhåll och driftkostnader.

Välkommen till utbildning för teleskoplastarförare.

Kontakta gärna kontakt med oss på 020 – 45 44 00 eller info@motiverautbildning.se.
Motivera Utbildning AB


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.