Travers/säkra lyft

Traversutbildning – Utbildning med gul och grön krok, godkänd via KIKA Kärnkraftgruppen.

Motivera Utbildning strävar efter att skapa säkra och trygga arbetsplatser – att gå en utbildning i travers är en god investering för ditt yrkesliv! När kunskapsnivåerna höjs ökar chanserna för säkra lyft och riskerna för olycksfall minskar.

Tunga lyft kräver avancerade maskiner och säkra lyft kräver traversutbildning. Många olyckor som sker med traversers beror på bristande kunskap – därför är en utbildning i travers en mycket lönsam investering för dig och dina medarbetare!

Vi på Motivera Utbildning erbjuder dig som hanterar traverskran, mobilkran, tornkran, pelarlift, telfers eller annan lyftanordning, samt dig som agerar lastkopplare eller signalman vid lyft, att gå en traversutbildning hos oss där du får rätt kunskaper till att förebygga olyckor och minska riskerna för skador och ohälsa på din arbetsplats. Vår utbildning ger dig den kompetens som krävs för att på ett effektivt och säkert sätt kunna arbeta med traversers och andra lyftanordningar. Under utbildningen får du lära dig körteknik, manövrering och hur du kopplar olika lyftredskap på ett säkert sätt.


Travers/säkra lyft

Läs mer om våra utbildningar Travers/säkra lyft.

Säkra lyft och lasthantering

Traversutbildning max 10 ton

Traversutbildning över 10 ton

KIKA, Grå, Grön och Gul (Krananvändare i Kärntekniska Anläggningar)

Traversutbildning Grön Krok

Traversutbildning Gul Krok

Telfel, talja, block


Kursutbud Motivera Utbildning

Se vårt kursutbud

 

Kontakta oss

Kontakta oss, vi hjälper er till rätt utbildningar efter ert behov.

Till kontaktsidan.