Exempelsamling TA-planer från Trafikverket

Trafikverket tar bort sin sida med exempelsamlingar på utmärkning vid olika typer av arbete på väg. Därför lägger vi upp ett urval av samlingarna med exempel istället så att de ska fortsätta vara tillgängliga för de som behöver till Arbetsmiljöplaner för säkerhet vid Arbete på väg.

Kap 2

2_10 Kortvarig arbetsplats max 15 min ingen oskyddad personal

2_16 Fast arbetsplats

2_18 Kortvarig arbetsplats max 15 min ingen oskyddad personal

2_33_a Fast arbetsplats med reglering oskyddad personal

2_33_b Fast arbetsplats med reglering oskyddad personal

2_34_a Fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszonen

2_34_b Fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszonen

2_34_c Fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszonen

2_34_d Fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszonen

2_34_e Fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszonen

2_34_f Fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszonen

Kap 3

3_05 Intermittent arbete. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

3_06 Intermittent arbete. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

3_07 Intermittent arbete. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

3_10_a Kortvarigt arbete max 15 min stop&go oskyddad personal

3_10_b Kortvarigt arbete max 15 min stop&go oskyddad personal

3_11 Kortvarigt arbete max 15 min ingen oskyddad personal

3_12 Kortvarigt arbete oskyddad personal

3_13 Kortvarigt arbete max 15 min. Oskyddad personal inom arbetszon

3_14 Kortvarigt arbete max 15 min. Oskyddad personal inom arbetszon

3_15 Kortvarigt arbete max 15 min. Oskyddad personal inom arbetszon

3_24_a Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszon

3_24_b Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszon

3_25_a Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszon

3_25_b Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszon

3_30_a Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszon. Mötesseparerad väg

3_30_b Fast arbete, Oskyddad personal inom arbetszon. Mötesseparerad väg

3_30_c Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszon. Mötesseparerad väg

3_30_d Fast arbete, Oskyddad personal inom arbetszon. Mötesseparerad väg

3_31 Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszon

3_40 Intermittent arbete. K1 avstängd. Skyddsklassad väg

3_41 Intermittent arbete. Arbete i K1. Skyddsklassad väg

3_50 Fast arbete. Omledning till annan väg

Kap 4

4_01 Intermittent arbete. Ingen oskyddad personal inom arbetszon. Max 70 kmtim verklig hastighet

4_02 Intermittent arbete. Ingen oskyddad personal inom arbetszon. Max 70 kmtim verklig hastighet

4_03 Intermittent arbete. Ingen oskyddad personal inom arbetszon. Max 70 kmtim verklig hastighet

4_11 Fast arbete. Arbete i vägmitt, trafik passerar på vägren. Oskyddad personal i arbetszon

4_11_b Fast arbete. Arbete i vägmitt, trafik passerar på vägren. Oskyddad personal i arbetszon

4_12 Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszon. Trafiken passerar på vägren

4_13 Fast arbete. Personal endast bakom godkänd barriär

4_14 Fast arbete. Personal endast bakom godkänd barriär

4_15 Fast arbete. Höger körfält stängt. Ingen oskyddad personal i arbetszon

4_16 Fast arbete. Vänster körfält stängt. Oskyddad personal inom arbetszon

4_16_b Fast arbete. Vänster körfält stängt. Oskyddad personal inom arbetszon

4_17 Fast arbete. Trafiken passerar på vägren

Kap 5

5_01 Fast arbete. Arbete i anslutande väg. Oskyddad personal inom arbetszon

5_02 Fast arbete. Arbete på sidoyta. Oskyddad personal inom arbetszon

5_03 Fast arbete. Arbete i cpl. Reglering med VAKT. Oskyddad personal inom arbetszon

5_04 Fast arbete. Reglering med VAKT. Oskyddad personal inom arbetszon

5_05 Fast arbete. Reglering med signal och lots. Oskyddad personal inom arbetszon

5_06_b Fast arbete. Reglering med signal. Oskyddad personal inom arbetszon

5_07 Fast arbete. Reglering med Vakt och lots. Oskyddad personal inom arbetszon

5_08 Fast arbete. Reglering med Vakt och lots. Oskyddad personal inom arbetszon

5_09_a Fast arbetsplats. Mötesseparerad väg. Överledning

5_09_b Fast arbetsplats. Mötesseparerad väg. Överledning med nedlagt mitträcke

5_11 Fast arbete. Mötesseparerad väg, Nedlagt mitträcke. Oskyddad personal inom arbetszon

5_13 Mittskarv. Icke aktivt arbete. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

5_14 Intermittent arbete. Spricklagning, spårlagning och tanklappning. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

5_15 Intermittent arbete. Skymd sikt. Väg utan vägren. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

Kap 6

6_01_a Fast arbete. Tätort. Oskyddad personal inom arbetszon

6_02_a Intermittent arbete. Arbete med kantlinje. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

6_02_b Intermittent arbete. Fordon i vägmitt, ingen del i mötande körfält. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

6_03 Intermittent arbete. Fordon i vägmitt, ingen del i mötande körfält. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

6_03_b Intermittent arbete. Fordon i vägmitt, ingen del i mötande körfält. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

6_04_a Intermittent arbete. Arbete med kantlinje. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

6_04_b Intermittent arbete. Arbete med kantlinje. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

6_05 Intermittent arbete. Fordon i vägmitt, ingen del i mötande körbana. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

6_07_a Intermittent arbete. Vägmarkering på enfältsdelen. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

6_08 Intermittent arbete. Arbete i K2. Ingen personal inom arbetszon

6_09 Intermittent arbete. Arbete i K2 på motorväg. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

6_13 Intermittent arbete. Siktmätning. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

6_22 Fast arbete max 15 minuter. Tillfälligt stopp i en färdriktning. Oskyddad personal inom arbetszon

6_27_a Fast arbete max 15 minuter. Oskyddad personal inom arbetszon

6_28 Fast arbete max 15 minuter. Oskyddad personal inom arbetszon

6_30 Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszon

6_32_a Fast arbete max 15 minuter. Max 70 km tim verklig hastighet. Oskyddad personal inom arbetszon

6_32_b Fast arbete. Max 70 km tim verklig hastighet. Oskyddad personal inom arbetszon

Kap 9

9_01 Fast arbete. Arbete på tvåfältsväg utan vägren. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

9_02_a Intermittent arbete på skyddsklassad väg

9_02_b Intermittent arbete på normalklassad väg. Ingen personal inom arbetszon

9_03 Fast arbete. Maskinarbete på väg med max 250 ådt

9_04_a Fast arbete. Arbete i mittremsa på mötesseparerad väg, oskyddad personal i arbetszon

9_04_b Fast arbete. Arbete i mittremsa på mötesseparerad väg, oskyddad personal i arbetszon

9_04_c Fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszonen

9_04_d Arbete i mittremsa på mötesseparerad väg, oskyddad personal i arbetszon. Max 15 min

9_05 Personal i arbetsplattform

9_06_a Fast arbete. Aktivt arbete i körfält eller körbana. Oskyddad personal inom arbetszon

9_06_b Fast arbete. Aktivt arbete i körfält eller körbana. Oskyddad personal inom arbetszon

9_06_c Fast arbetsplats. Normal och skyddsklassad väg, ej aktivt arbete

9_07 Intermittent arbete på mötesseparerad väg, vägren

9_08_a Liten fast arbetsplats i K1. Oskyddad personal inom arbetszon. Mötesseparerad väg

9_08_b Liten fast arbetsplats i K1. Oskyddad personal inom arbetszon. Mötesseparerad väg

9_09_a Fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszonen

9_09_b Fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszonen

9_09_c Fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszonen

9_09_d Fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszonen

9_10 Uppställning av utrustning på P-plats inom arbetsområde

9_11 Fast arbete, oskyddad personal inom arbetszon

9_12_a Fast arbetsplats max 1 dag, Oskyddad personal inom arbetszon

9_12_b Fast arbetsplats max 1 dag, oskyddad personal inom arbetszon

9_13 Skötsel av mittcirkel i cpl, skyddsklassad väg. Oskyddad personal i arbetszonen

9_14_a Liten fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszon. Mötesseparerad, skyddsklassad väg

9_14_b Liten fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszon. Mötesseparerad, skyddsklassad väg

9_15_a Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszonen. Mötesseparerad, skyddsklassad väg

9_15_b Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszonen. Mötesseparerad, skyddsklassad väg

9_16_a Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszon. Mötesseparerad väg

9_16_b Fast arbete, Oskyddad personal inom arbetszon. Mötesseparerad väg

9_16_c Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszon. Arbete bakom fungerande räcke. Mötesseparerad väg

9_16_d Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszon. Arbete bakom fungerande räcke. Mötesseparerad väg

9_17 Oskyddad personal i vägmitt, Skyddsklassad väg

Kap 10

10_01 Checklista för trafikanordningsplaner

10_02 Detalj för postplats på skyddsklassad väg

10_03_a Detalj till hastighetsnedsättning aktiv fast arbetsplats

10_03_b Detalj till hastighetsnedsättning aktiv fast arbetsplats

10_04_a Detalj till hastighetsnedsättning icke aktiv arbetsplats

10_04_b Detalj till hastighetsnedsättning icke aktiv arbetsplats