Exempelsamling TA-planer från Trafikverket

Trafikverket tar bort sin sida med exempelsamlingar på utmärkning vid olika typer av arbete på väg. Därför lägger vi upp ett urval av samlingarna med exempel istället så att de ska fortsätta vara tillgängliga för de som behöver till Arbetsmiljöplaner för säkerhet vid Arbete på väg.

Kap 2

2_10 Kortvarig arbetsplats max 15 min ingen oskyddad personal

2_16 Fast arbetsplats

2_18 Kortvarig arbetsplats max 15 min ingen oskyddad personal

2_33_a Fast arbetsplats med reglering oskyddad personal

2_33_b Fast arbetsplats med reglering oskyddad personal

2_34_a Fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszonen

2_34_b Fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszonen

2_34_c Fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszonen

2_34_d Fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszonen

2_34_e Fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszonen

2_34_f Fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszonen

Kap 3

3_05 Intermittent arbete. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

3_06 Intermittent arbete. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

3_07 Intermittent arbete. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

3_10_a Kortvarigt arbete max 15 min stop&go oskyddad personal

3_10_b Kortvarigt arbete max 15 min stop&go oskyddad personal

3_11 Kortvarigt arbete max 15 min ingen oskyddad personal

3_12 Kortvarigt arbete oskyddad personal

3_13 Kortvarigt arbete max 15 min. Oskyddad personal inom arbetszon

3_14 Kortvarigt arbete max 15 min. Oskyddad personal inom arbetszon

3_15 Kortvarigt arbete max 15 min. Oskyddad personal inom arbetszon

3_24_a Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszon

3_24_b Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszon

3_25_a Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszon

3_25_b Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszon

3_30_a Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszon. Mötesseparerad väg

3_30_b Fast arbete, Oskyddad personal inom arbetszon. Mötesseparerad väg

3_30_c Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszon. Mötesseparerad väg

3_30_d Fast arbete, Oskyddad personal inom arbetszon. Mötesseparerad väg

3_31 Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszon

3_40 Intermittent arbete. K1 avstängd. Skyddsklassad väg

3_41 Intermittent arbete. Arbete i K1. Skyddsklassad väg

3_50 Fast arbete. Omledning till annan väg

Kap 4

4_01 Intermittent arbete. Ingen oskyddad personal inom arbetszon. Max 70 kmtim verklig hastighet

4_02 Intermittent arbete. Ingen oskyddad personal inom arbetszon. Max 70 kmtim verklig hastighet

4_03 Intermittent arbete. Ingen oskyddad personal inom arbetszon. Max 70 kmtim verklig hastighet

4_11 Fast arbete. Arbete i vägmitt, trafik passerar på vägren. Oskyddad personal i arbetszon

4_11_b Fast arbete. Arbete i vägmitt, trafik passerar på vägren. Oskyddad personal i arbetszon

4_12 Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszon. Trafiken passerar på vägren

4_13 Fast arbete. Personal endast bakom godkänd barriär

4_14 Fast arbete. Personal endast bakom godkänd barriär

4_15 Fast arbete. Höger körfält stängt. Ingen oskyddad personal i arbetszon

4_16 Fast arbete. Vänster körfält stängt. Oskyddad personal inom arbetszon

4_16_b Fast arbete. Vänster körfält stängt. Oskyddad personal inom arbetszon

4_17 Fast arbete. Trafiken passerar på vägren

Kap 5

5_01 Fast arbete. Arbete i anslutande väg. Oskyddad personal inom arbetszon

5_02 Fast arbete. Arbete på sidoyta. Oskyddad personal inom arbetszon

5_03 Fast arbete. Arbete i cpl. Reglering med VAKT. Oskyddad personal inom arbetszon

5_04 Fast arbete. Reglering med VAKT. Oskyddad personal inom arbetszon

5_05 Fast arbete. Reglering med signal och lots. Oskyddad personal inom arbetszon

5_06_b Fast arbete. Reglering med signal. Oskyddad personal inom arbetszon

5_07 Fast arbete. Reglering med Vakt och lots. Oskyddad personal inom arbetszon

5_08 Fast arbete. Reglering med Vakt och lots. Oskyddad personal inom arbetszon

5_09_a Fast arbetsplats. Mötesseparerad väg. Överledning

5_09_b Fast arbetsplats. Mötesseparerad väg. Överledning med nedlagt mitträcke

5_11 Fast arbete. Mötesseparerad väg, Nedlagt mitträcke. Oskyddad personal inom arbetszon

5_13 Mittskarv. Icke aktivt arbete. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

5_14 Intermittent arbete. Spricklagning, spårlagning och tanklappning. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

5_15 Intermittent arbete. Skymd sikt. Väg utan vägren. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

Kap 6

6_01_a Fast arbete. Tätort. Oskyddad personal inom arbetszon

6_02_a Intermittent arbete. Arbete med kantlinje. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

6_02_b Intermittent arbete. Fordon i vägmitt, ingen del i mötande körfält. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

6_03 Intermittent arbete. Fordon i vägmitt, ingen del i mötande körfält. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

6_03_b Intermittent arbete. Fordon i vägmitt, ingen del i mötande körfält. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

6_04_a Intermittent arbete. Arbete med kantlinje. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

6_04_b Intermittent arbete. Arbete med kantlinje. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

6_05 Intermittent arbete. Fordon i vägmitt, ingen del i mötande körbana. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

6_07_a Intermittent arbete. Vägmarkering på enfältsdelen. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

6_08 Intermittent arbete. Arbete i K2. Ingen personal inom arbetszon

6_09 Intermittent arbete. Arbete i K2 på motorväg. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

6_13 Intermittent arbete. Siktmätning. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

6_22 Fast arbete max 15 minuter. Tillfälligt stopp i en färdriktning. Oskyddad personal inom arbetszon

6_27_a Fast arbete max 15 minuter. Oskyddad personal inom arbetszon

6_28 Fast arbete max 15 minuter. Oskyddad personal inom arbetszon

6_30 Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszon

6_32_a Fast arbete max 15 minuter. Max 70 km tim verklig hastighet. Oskyddad personal inom arbetszon

6_32_b Fast arbete. Max 70 km tim verklig hastighet. Oskyddad personal inom arbetszon

Kap 9

9_01 Fast arbete. Arbete på tvåfältsväg utan vägren. Ingen oskyddad personal inom arbetszon

9_02_a Intermittent arbete på skyddsklassad väg

9_02_b Intermittent arbete på normalklassad väg. Ingen personal inom arbetszon

9_03 Fast arbete. Maskinarbete på väg med max 250 ådt

9_04_a Fast arbete. Arbete i mittremsa på mötesseparerad väg, oskyddad personal i arbetszon

9_04_b Fast arbete. Arbete i mittremsa på mötesseparerad väg, oskyddad personal i arbetszon

9_04_c Fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszonen

9_04_d Arbete i mittremsa på mötesseparerad väg, oskyddad personal i arbetszon. Max 15 min

9_05 Personal i arbetsplattform

9_06_a Fast arbete. Aktivt arbete i körfält eller körbana. Oskyddad personal inom arbetszon

9_06_b Fast arbete. Aktivt arbete i körfält eller körbana. Oskyddad personal inom arbetszon

9_06_c Fast arbetsplats. Normal och skyddsklassad väg, ej aktivt arbete

9_07 Intermittent arbete på mötesseparerad väg, vägren

9_08_a Liten fast arbetsplats i K1. Oskyddad personal inom arbetszon. Mötesseparerad väg

9_08_b Liten fast arbetsplats i K1. Oskyddad personal inom arbetszon. Mötesseparerad väg

9_09_a Fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszonen

9_09_b Fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszonen

9_09_c Fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszonen

9_09_d Fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszonen

9_10 Uppställning av utrustning på P-plats inom arbetsområde

9_11 Fast arbete, oskyddad personal inom arbetszon

9_12_a Fast arbetsplats max 1 dag, Oskyddad personal inom arbetszon

9_12_b Fast arbetsplats max 1 dag, oskyddad personal inom arbetszon

9_13 Skötsel av mittcirkel i cpl, skyddsklassad väg. Oskyddad personal i arbetszonen

9_14_a Liten fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszon. Mötesseparerad, skyddsklassad väg

9_14_b Liten fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszon. Mötesseparerad, skyddsklassad väg

9_15_a Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszonen. Mötesseparerad, skyddsklassad väg

9_15_b Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszonen. Mötesseparerad, skyddsklassad väg

9_16_a Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszon. Mötesseparerad väg

9_16_b Fast arbete, Oskyddad personal inom arbetszon. Mötesseparerad väg

9_16_c Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszon. Arbete bakom fungerande räcke. Mötesseparerad väg

9_16_d Fast arbete. Oskyddad personal inom arbetszon. Arbete bakom fungerande räcke. Mötesseparerad väg

9_17 Oskyddad personal i vägmitt, Skyddsklassad väg

Kap 10

10_01 Checklista för trafikanordningsplaner

10_02 Detalj för postplats på skyddsklassad väg

10_03_a Detalj till hastighetsnedsättning aktiv fast arbetsplats

10_03_b Detalj till hastighetsnedsättning aktiv fast arbetsplats

10_04_a Detalj till hastighetsnedsättning icke aktiv arbetsplats

10_04_b Detalj till hastighetsnedsättning icke aktiv arbetsplats

YKB kurs – fortbildning för dig som är yrkesförare av lastbil

YKB utbildning är en obligatorisk fortbildning för yrkesförare som kör lastbil och buss inom EU. Syftet med denna YKB kurs är att utrusta dig som yrkesförare av lastbil med den nödvändiga kunskapen för att säkerställa att du har den rätta kompetensen för att utföra ditt arbete på ett professionellt och säkert sätt.

Denna YKB fortbildning består av fem olika delar: Sparsam Körning, Godstransporter, Lagar & Bestämmelser, Ergonomi & Hälsa och Kundfokus & Trafiksäkerhet. Varje kurs är avsedd att förbättra yrkesförararens färdigheter, öka trafiksäkerheten och minska olycksrisker på vägarna.

Denna fortbildning utförs av välutbildade och engagerade lärare och omfattar både teoretisk undervisning och praktiska övningar. En YKB utbildning bidrar till högre professionalism inom transportbranschen och ökar anställbarheten för dem som arbetar som yrkesförare av buss eller lastbil.

Är du intresserad av en YKB kurs hos oss på Motivera Utbildning? Välkommen att ta kontakt med oss om du är yrkesförare av lastbil och är i behov av en YKB utbildning med hög kvalitet – hos oss får du den fortbildning du behöver!

EBR & ESA 19 utbildning - en nödvändig kurs för yrkespersoner inom elnäringen

Våra elsäkerhetsutbildningar omfattar en bred och nödvändig kunskapsbas för yrkespersoner inom elnäringen. Dessa utbildningar inkluderar kurs ESA 19 Instruerad Person, ESA Grund Fackkunnig, ESA Industri & Installation och ESA Röjning Ledningsgata samt EBR Kabelförläggning och EBR Maskinförare.

Dessa kurser ger deltagarna rätt kunskap och kompetens för att kunna arbeta säkert med elektriska installationer och kabelförläggning. Utbildning i ESA 19 och EBR är avgörande för att minimera risker och säkerställa att arbetsmiljön inom elnäringen är trygg och säker. Kurs i ESA 19 är en speciellt utformad utbildning för att ge deltagarna fördjupad kunskap om de komplexa regler och föreskrifter som omger elsäkerhet.

När deltagarna får förståelse för de risker som finns och lär sig att följa de fastställda säkerhetsföreskrifterna är de väl förberedda att minimera faror och förebygga olyckor. Genom att investera i utbildning inom ESA 19 och kurs i EBR investerar ni både i den egna säkerheten och i säkerheten på arbetsplatsen.

Asbestutbildning

Våra asbestutbildningar är för dig som ska arbeta med asbestsanering eller vistas i en miljö där asbest förekommer. Utbildning i asbest är ett krav på grund av att exponering för asbest innebär stora hälsorisker.

Den som arbetar med asbest ska tex ha förkunskaper om hälsoriskerna, arbetsmetoder och avfallshantering.

Ritningsläsning

Syftet med vår ritläsningsutbildning är att ge deltagarna kunskaper i ritningsläsning avseende bygg, mark- och anläggningssektorn, bl.a gröna uteanläggningar.

Alla som arbetar med byggande eller förändring av markanläggningar samt drift-, skötsel- och underhållsarbeten i såväl privat som offentlig verksamhet. Finns även gällande ritningar inom bygg.

ADR

ADR-utbildningen vänder sig till yrkesförare som transporterar farligt gods på väg eller järnväg. All personal ska minst ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt ämnen och ämnen som kan utgöra risker för människors hälsa, säkerhet eller miljön.

Utbildningen omfattar regler och föreskrifter för transport av farligt gods, klassificering av farliga ämnen m.m. Exempelvis ADR Grund, ADR Tank, ADR Explosiva varor. Certifierat via MSB.

Röjsåg

Våra röjsågutbildningar ger dig grundläggande kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete med grästrimmer och röjning av sly samt vid vanligt förekommande röjningsarbeten som skogsröjning och underväxtröjning.

Genom praktiska övningsmoment får du lära dig en bra arbetsteknik. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning. Certifieringen är via säker skog.

Motorsågskörkort

Utbildning för motorsågskörkort vänder sig till dig som är yrkesverksam inom skogsbruk, trädvård och andra områden där motorsåg används regelbundet.

Syftet med de olika utbildningarna är att ge deltagarna de nödvändiga färdigheter och kunskap som krävs för att kunna hantera motorsåg på ett säkert och effektivt sätt. Certifieringen är via säker skog.

Fallskyddsutbildning

I vår fallskyddsutbildning får deltagarna lära sig om lagar och bestämmelser, grundlära fallskydd och komponenter, fallskyddssystem, selar/besiktning och räddningssystem.

Kursen vänder sig till dig som ska använda personlig fallskyddsutrustning vid arbete på högre höjd än 2 meter och är anpassad för dig som arbetar inom bygg eller industri.

Truck

Vår truckutbildning följer TLP10 och vänder sig till all personal som ska hantera truckkörning i sitt arbete och behöver intyg på detta. Här finns möjlighet att validera sina kunskaper eller utbilda sig.


Validering eller utbildning på Truck är ett viktigt steg för att främja säkerhet och professionalism inom truckbranschen.

Brand/HLR

Våra utbildningar ”Heta Arbeten” och ”Brandfarliga Arbeten” ger dig rätt kunskap och kompetens för att förebygga och hantera risker vid arbete med hög värme och brandfarliga ämnen.

”HLR inkl. Hjärtstartare” ger dig färdigheter för att agera i livshotande situationer. ”Konflikthantering Hot & Våld” ger dig verktyg för att hantera och förebygga konflikter och våldssituationer.

Yrkeskompetensbevis

Vår YKB-utbildning vänder sig till yrkesförare och är uppdelad i fem delar; ”Sparsam Körning”, ”Godstransporter”, ”Lagar & Bestämmelser”, ”Ergonomi & Hälsa” och ”Kundfokus & Trafiksäkerhet”.

Dessa fem delar av YKB-utbildningen uppfyller gällande krav som är nödvändig för att få framföra en lastbil yrkesmässigt.

Elsäkerhetsutbildningar

Våra elsäkerhetsutbildningar fokuserar på säkerheten vid hantering och arbete med elektrisk utrustning och installationer. Syftet med en sådan utbildning är att förebygga elolycksfall, bränder och andra farliga situationer.

Inom yrken där elektricitet är en del av det dagliga arbetet är elsäkerhetsutbildningar avgörande för att skydda både personal och arbetsplats från elektriska risker.

Lyftredskap

De flesta olyckor och tillbud med lyftredskap beror på okunskap. Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyft anordningar och lyftredskap.

Våra utbildningar ger dig rätt kunskap för att förebygga olyckor och minska riskerna för olycksfall på arbetsplatsen.

Arbetsmiljö

En arbetsmiljöutbildning är avgörande för att förebygga olyckor, uppfylla lagliga krav och främja en arbetsmiljö som är säker och hälsosam för de anställda.

Syftet är att skapa medvetenhet och kunskap om arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. Utbildningen bidrar till en tryggare arbetsmiljö och kan även resultera i ökad produktivitet och mindre sjukfrånvaro.

Mobila arbetsplattformar

Kursen ”Mobila Arbetsplattformar” vänder sig både till nybörjare och till de som jobbat med lift tidigare, men som av någon anledning saknar intyg på detta eller behöver uppdatera.

Syftet med utbildningen är att ge dig som arbetstagare kunskap om hur man använder mobila arbetsplattformar på ett säkert och korrekt sätt.

Arbete på väg

I våra utbildningar inom Arbete På Väg får du bl.a. grundläggande kunskap om trafiksäkerhet, arbetsmetoder och regelverk som gäller för att utföra arbete på eller nära vägar.

Genom att förstå de risker som finns och veta hur du ska förebygga faror är du med och skapar en trygg arbetsmiljö och säkerställer smidiga vägarbeten.

Entreprenadmaskiner

Genom våra utbildningar får du rätt kompetens för att säkerställa att du, som arbetar med entreprenadmaskiner, har de nödvändiga kunskaperna för att uppfylla alla relevanta standarder och föreskrifter.

Genom att öka din kunskap kan du effektivt minska risken för olyckor och samtidigt optimera maskinens prestanda, vilket är en god investering för att uppnå en säker och produktiv arbetsmiljö.