Arbete på väg

Kurs i säkerhet och arbete på väg

För alla som utför arbeten som påverkar eller påverkas av trafikanter är det obligatoriskt med allmän grundkompetens. Oavsett vilken funktion man har när man arbetar inom vägområdet är kunskap om skydd och säkerhet på väg ett krav. Motivera Utbildning erbjuder kvalitetssäkrad APV utbildning för dig som utför arbete på väg. Under utbildningen får du fördjupad kunskap i vilka lagar och regler som gäller för den som utför vägarbete samt hur dessa regler ska tillämpas vid olika typer av arbete. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

I vår Arbete på väg kurs ingår följande steg; Arbete på väg nivå 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1. Dessa ger dig bl.a. kunskap om hur en säker vägarbetsplats skapas, om Trafikverkets krav samt vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen. Syftet med vår Arbete på väg utbildning är att höja säkerheten på vägarbetsplatser och därmed minska olyckstalen.

I utbildningen ingår även kraven för Sveriges kommuner och Regioner (tidigare Sveriges Kommuner och Landsting).


Arbete på väg online

Kurs online Arbete på väg

Du kan även gå utbildningen online via vår webbkurs.

Se arbete på väg online-kurs här.


 

Kursutbud Motivera Utbildning

Se vårt kursutbud